Priėjimas uždraustas

You do not have permission to access this area.

Galimos to priežastys:

  • Tam, kad galėtumėte gauti teisių turite užsiregistruoti argba prisijungti su egzistuojančiu lankytojo vardu.
  • Gal suklydote rašydami puslapio adresą? Pabandykite jį pakeisti.

Renginiai ir informacija

Svetainė "Liuteronų giesmės".

 

Televizijos laida "Kelias": sekmadieniais 8:00, kartojama antradieniais 12:40 LRT Plius kanalu.

 

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2021 metais

Lietuvos krikščioniškos bažnyčios ir organizacijos

Katalikų bažnyčia Lietuvoje - Lietuvos Romos katalikų bažnyčios interneto svetainė

"Bažnyčios žinios" – Lietuvos Romos katalikų bažnyčios Informacijos Centro leidinys

Bernardinai.lt - interneto dienraštis, įsteigtas Romos katalikų bažnyčios Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino Lietuvoje

Jėzuitų svetainė - Lietuvos Romos katalikų bažnyčios Jėzuitų ordino interneto puslapis

Lietuvos reformatai - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios interneto svetainė

„Prizmė“ – Žurnalas apie Dievą ir jo pasaulį

Lietuvos Biblijos draugija - Tarpkonfesinė visuomeninė organizacija, verčianti, leidžianti ir platinanti Šventąjį Raštą

Gerosios Naujienos centras - Tarpkonfesinė organizacija Evangelijai skelbti moderniomis informavimo priemonėmis

Informacija iš viso pasaulio

LCMS News – Liuteronų Bažnyčios Misūrio Sinodo naujienos

LWF news – Pasaulio Liuteronų Sąjungos informacija

Keston News Service - (KNS) - Kestono insituto leidinys

EKD news - Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios žinios

Church News - Danijos ev. liuteronų bažnyčios žinios

BIEN – Baltijos jūros šalių bažnyčių jaunimo ekumeninis tarpkultūrinis tinklapis

Partnerinės bažnyčios

ELCA Grand Canyon Synod – JAV evangelikų liuteronų bažnyčios Grand Canyon sinodas

Lutheran Church Missouri Synod - JAV Liuteronų bažnyčia Misūrio Sinodas

Lipische Landeskirche – EKD Lipės krašto bažnyčia

Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland – Vokietijos Šiaurės bažnyčia

Porvoo Communion – Porvoo komunija

The International Church of Vilnius – Tarptautinė Vilniaus evangelikų liuteronų parapija

Knygos

Darius Petkunas Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries. KU leidykla, Klaipėda 2007.

 

Darius Petkūnas The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era. Klaipėda, KU leidykla 2011.

 

Darius Petkūnas Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose / The East Prussian Lutheran Liturgical Tradition and its Lithuanian Expression from the Reformation to the Agendas of the Donelaitis Era. Klaipėda, KU leidykla 2012.

 

Darius Petkūnas Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Klaipėda, KU leidykla 2013.

 

Darius Petkūnas Lithuanian Lutheran Church during World War Two. Klaipėda, KU leidykla 2014.

 

Darius Petkūnas The Second Reformation in German-speaking Lands. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, p. 702.

 

Darius Petkūnas Prussian Liturgies: From the Reformation to the Prussian Union. Volume I: The Lutheran Liturgies in the Reformation Era. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2020, p. 714.

 

Darius Petkūnas Prussian Liturgies: From the Reformation to the Prussian Union. Volume II: The Lutheran Liturgies in the Age of Pietism and Enlightenment. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2021, p. 443.