Bažnytinė muzika

Vargonai Lauksargių bažnyčioje

2021 Rugpjūčio mėn. 21 d.

Pirmojo pasaulinio karo metais rusų armija užimdama Laukargius susprogdino bažnyčios bokštą. Nutilo didieji vargonai. Bokštas buvo atstatytas dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Ir tik po 105 metų Lauksargių bažnyčios skliautais nuaidėjo tikrų vargonų skambesys.

Vargonai prabilę Lauksargiuose 2021 liepos 23 dydžiu neprilygsta seniesiems griūvančio bokšto sugniuždytiems vargonams, tačiau yra mechaniniai, naujesni, modernesni, 5 registrų (Gedacht 8', Rohflöte 4', Pronzipal 4', Schwegel 2', Mixtur 1 1/3') su kojine klaviatūra, pastatyti vargonų meistro Liudvig Eisenbarth Opus 97, 1965m. Jie atrasti, pargabenti ir paskirti Lauksargių parapijai kun. Mindaugo ir Lauros Kairių rūpesčio dėka, tarpininkaujant Gustaw Adolf Werk. Vargonus mums dovanojo Rotthalmunster'io evangeliškas centras Bavarijoje (netoli Passau miesto). Tačiau jų išmontavimui, deramam supakavimui, transportavimui, pagaliau sumontavimui Lauksargiuose, suderinimui, intonavimui buvo reikalingos lėšos ­­­- aukos. Pirmosios aukos Lauksargiuose surinktos iš Džiazo dienų Tauragėje atidarymo Šiaučiulio ir jo jau suaugusių vaikų- mokinių koncerto paklausyti atėjusių tauragiškių. Ačiū jiems atsiliepusiems į kun. E. Šulco prašymą paaukoti gautų vargonų montavimui. Tada išgirdome profesoriaus Šiaučiulio pažadą kai tik bus suderinti vargonai atvykti pakoncertuoti, prakalbinti vargonus ir džiazo ritmu. Lauksime. Kunigas E. Šulcas ne kartą parapijiečiams skelbė, ir dėkoja Klaipėdos ir Šilutės parapijoms ir jų kunigams R. Morui ir R. Šemekliui už surinktas aukas, net be prašymo parėmusėms silpną Mažosios Lietuvos parapiją. Be to svarią paramą skyrė ir Tauragės parapijos taryba. Dėkojame kun. M. Dikšaičiui ir visiems aukotojams.

Liko nelengva užduotis, atrasti retos specialybės meistrą vargonų suderinimui. Čia taip pat pasitarnavo LBMS vadovė Laura Kairienė patikėjusi šitą užduotį Eduardo Balsio menų gimnazijos absolventui, šiemet gavusiam brandos atestatą, Vladimirui Tarasovui. Be to Vladimiras papildomai mokėsi pas Katedros vargonininką Bernardą Vasiliauską ir jo žmoną Vidą Emiliją Plekerytę. Mokėsi ne tik grojimo meno, bet gilinosi ir į sudėtingus vargonų mechanizmus ir subtilius derinimo niuansus. Jis ne vieno konkurso laureatas, dabar dirbantis „Vargonų paveldo centre“. Vargonai Lauksargiuose jam trečias sumontuotas ir suderintas instrumentas. Malonu, kad man teko šiek tiek prisidėti talkinant jaunam specialistui. Tai nuostabių muzikinių gabumų jaunuolis, atidžiai atliekantis savo darbą, sugebantis valdyti sudėtingą muzikos instrumentą, bendrauti ir džiaugtis ne tik žymiais pasiekimais, bet ir menkomis net kitų atliktomis detalėmis. Užbaigus pagrindinį darbą Vladimiras prisėdo išbandyti vargonų skambesio. Tiesiogine prasme užgrojo rankomis ir kojomis. Bažnyčios skliautais nuskambėjo sudėtingas Bacho kūrinys „Tokato ir Fūga“. ( Nuostabu tai, kad jis jį išmoko klausydamas įrašą ir tik po to pasitikrino pagal natas). Po 105-kerių metų Lauksargių bažnyčioje vėl tikrų vargonų gaudesys...

Sekančią dieną Vladimiras Tarasovas atidarė Vargonų muzikos festivalį Vilkyškių bažnyčioje kur kas daugiau galimybių turinčiais koncertiniais vargonais. Buvo įdarbintos visos klaviatūros ir registrai. Iš atminties skambėjo sudėtingi klasikiniai kūriniai. Jaunuolio didysis muziko kelias tik prasideda, tikėtina kad ir didžiosiose Europos bažnyčiose bei salėse. Tačiau dabar Nidos bažnyčios vargonininkas Vladimiras Tarasovas pažadėjo surengti koncertą ir Lauksargiuose. Jis įvyks rugsėjo mėnesio 11dieną 15.30 val. Būtų malonu matyti jame visus rėmėjus.

Vladimiras Tarasovas koncertuoja
Vilkyškių bažnyčioje

 

 

Jonas Dikšaitis