Konferencijos, seminarai

Mažosios Lietuvos didžiavyriams atminti - konferencija ir skaitymai Marijampolėje

2018 Lapkričio mėn. 27 d.

Šių metų šalies kultūros sostinėje - Marijampolėje lapkričio 22 d. Marijampolės K. Donelaičio draugijos pastangomis surengta tarptautinė konferencija-skaitymai „Mažosios Lietuvos asmenybių įtaka lietuvių tautinei savimonei: nuo Kanto ir Donelaičio iki Jankaus ir Vydūno".

Konferencija Savivaldybės tarybos posėdžių salėje pradėta teatrine kelione „Amžinas keleivis“, skirta Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. Ją atliko aktorius Petras Venslovas, kažkada Kauno teatre to paties pavadinimo spektaklyje vaidinęs Vydūno rolę, ir ansamblis „Kadujo“ (vadovė Laura Lukenskienė). Susirinkusius pasveikinęs Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Romualdas Makauskas teigė, kad, nors Mažoji Lietuva likusi tik mūsų širdyse, ji labai susijusi su Didžiąją Lietuva. Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas dr. Mindaugas Sabutis, kultūros istorijos tyrinėtojas, žymus visuomenės veikėjas doc. dr. Darius Kuolys ir filosofas bei rašytojas dr. Arvydas Juozaitis. Pranešėjas D. Kuolys priminė istorinius faktus ir iškiliausiais Prūsų Lietuvos asmenybes, kurios „augino" Didžiąją Lietuvą. Tai Abraomas Kulvietis, Jonas Bretkūnas, žinoma, K. Donelaitis ir kiti. Jie pirmieji, anot pranešėjo, kėlė klausimą „Kuriems galams lietuviams laisvė?“ ir ieškojo atsakymų. Šis klausimas aktualus iki šiol, pabrėžė D. Kuolys. Vėliau surengta diskusija apie lietuvybės puoselėjimą Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašte. Joje pasisakė VšĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės vadovas Sigitas Šamborskis, Baltijos federalinio Immanuelio Kanto universiteto vyr. dėstytoja Violeta Lopetienė ir Černiachovsko pedagoginio koledžio lietuvių kalbos fakultatyvo dėstytoja Tatjana Rodenko, atvykusi su savo lietuviškų šaknų turinčia studente Viktorija. Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos konsulė Kaliningrade Raminta Gecevičienė.

Prieš konferenciją surengtos atminimo pamaldos Marijampolės evangelikų liuteronų bažnyčioje, padėta gėlių prie rašytojo K. Donelaičio paminklo greta evangelikų liuteronų bažnyčios.

Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius

 

www.marijampole.lt