Projektai

Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčia bus atnaujinta ir pritaikyta kultūrinėms reikmėms

2020 Kovo mėn. 23 d.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)

 

2019 m. sausio14 d. Kretingalės evangelikų liuteronų parapija pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymas kultūrinėms reikmėms“ sutartį (projekto Nr.05.4.1-CPVA-R-303-02-0019).Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pagal pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Kretingalės evangelikų liuteronų parapija įsipareigojo būti įgyvendinamo projekto Partneriu ir užtikrino savo dalies finansavimo skyrimą.

Projekto tikslas – išsaugoti ir atskleisti Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios vertingąsias savybes, siekiant pritaikyti bažnyčią kultūrinėms reikmėms bei užtikrinti bažnyčios prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

 

Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami bažnyčios tvarkybos ir paprastojo remonto darbai. Projekto lėšomis numatoma:

 

  • restauruoti cokolio tinką;
  • restauruoti atkuriant cokolio tašytų akmenų mūrą;
  • restauruoti atkuriant senosios bažnyčios dalies fasadų tinką su akmens intarpais;
  • restauruoti atkuriant bažnyčios bokšto dalies lygų tinką;
  • restauruoti atkuriant bažnyčios bokšto dalies plytų mūrą;
  • restauruoti bažnyčios bokšto dalies mūro dekorą ir betoninius elementus;
  • restauruoti atkuriant pagal analogus ir ikonografiją išorines duris;
  • restauruoti langų metalines konstrukcijas;
  • restauruoti atkuriant langų metalinių rėmų elementus.

 

Nepažeidžiant vertingųjų savybių numatyta atlikti vėlyvesnio, po 1970 metų statyto zakristijos priestato tvarkomuosius statybos darbus – naujai įrengti įėjimą į zakristiją, apšiltinti zakristijos fasadus iš išorės, remontuoti žaibosaugą ir fasadų apšvietimo sistemą.

 

Įgyvendinus projektą bus sukurtos galimybės žmonių švietimui ir istorijos – kultūros puoselėjimui. Bažnyčioje ir toliau bus laikomos pamaldos bei organizuojami renginiai ir šventės.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. sausio 31 d.

 

Bendra projekto vertė – 240.650,75 Eur, iš kurių ES fondų lėšos – 129.951,40 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 110.699,35 Eur.

 

Kretingalės evangelikų liuteronų parapijos informacija