Šventės, jubiliejai

Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčiai 120 metų

2019 Rugpjūčio mėn. 14 d.

Liepos 27 dieną Kretingos evangelikų liuteronų parapija šventė bažnyčios konsekravimo 120-ąsias metines. Į šventines pamaldas atvyko ir jas pravedė vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. R. Dokšas, kaimyninių parapijų kunigai R. Moras, S. Varanavičius, L. Fetingis. Šventiškai nusiteikę rinkosi parapijiečiai ir svečiai iš Klaipėdos, Priekulės, Kretingalės, Palangos parapijų. Atvyko ir Kretingos rajono meras A. Kalnius su žmona.

Po labai prasmingo ir šviesaus vyskupo pamokslo parapijos kunigas D. Petkūnas paminėjo visus kunigus, dirbusius parapijoje nuo jos įkūrimo 1802 metais. Už juos buvo pasimelsta. Per pamaldas prisiminta bažnyčios pastatymo ir įšventinimo įstorija. Visus tikrai stebino tuometinio kunigo Janio Straumanio, atkelto iš Kuršo gubernijos, sugebėjimas naujos bažnyčios statybai surinkti lėšų. Jų gauta iš carinės Rusijos evangelikų liuteronų pagalbos kasos, apie 1500 markių skyrė Prūsijos karalius Vilhelmas II, dovanojo ir Vokietijos, Prūsijos, Latvijos liuteronų bendruomenės. Grafas Aleksandras Tiškevičius veltui skyrė beveik visą statybai reikalingą medieną, Kretingos žydų bendruomenė – pinigus spalvotiems langų vitražams. Labiausiai džiugina to metų parapijiečių noras turėti savo bažnyčią, kuri buvo pastatyta per nepilnus dvejus metus. Jie negailėdami aukojo didesnes ar mažesnes aukas, ūkininkai rinko ir vežė iš apylinkių akmenis, gabeno plytas. Visa statybinė medžiaga buvo paruošta ir statyba vyko be jokio atlyginimo. Taip su meile akmuo prie akmens, plyta prie plytos buvo pastatyta viena gražiausių šiame krašte liuteronų bažnyčių, kuri su Dievo palaiminimu atlaikė I ir II pasaulinius karus, tarybinių metų absurdą ir laimingai atplaukė į 120-uosius savo metus.

Bendruomenei ir toliau palinkėta su tokiu pat užsidegimu ir meile puoselėti ir branginti savo Bažnyčią.

Šventinės pamaldos nušvietė visų dalyvavusiųjų širdis, pripildė džiugios nuotaikos, Dievo meilės, tikėjimo ir vilties.

 

Vida Trakienė,

parapijos pirmininkė