Klausimai - atsakymai

1. Aš noriu išmokti atgailauti, nors nežinau kas tai yra ir kaip tai daroma? Ar reikia kreiptis į kunigus? Ar atgailavimas turi būti kunigo laiminamas?

Atgaila yra gailestis už nuodėmes bei tikėjimas Kristaus Evangelija. Krikščioniškas gyvenimas turi būti nuolatinė atgaila. Ji yra grįžimas prie šventojo Krikšto, kuriame buvo atleistos jūsų gyvenimo nuodėmės ir kuriame jūs atgimėte iš naujo. „Jame (krikšte) jūs buvote palaidoti su Juo mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir jūs pradėtumėte gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom.6,4). Iš jūsų klausimo matyti, kad jūs pergyvenate dėl savo nuodėmių. Tuomet ateikite į bažnyčią, jas išpažinkite liturgijoje ir priimkite šventosios vakarienės sakramentą. Per kunigo ištartą Atleidimo žodį ir per Kristaus kūną bei kraują jūs gausite nuodėmių atleidimą. Jeigu jus toliau lankytų abejonės ar nuodėmės atleistos, tuomet ateikite asmeninės išpažinties pas kunigą. Joje kunigas jums asmeniškai paskelbs atleidimą. Plačiau apie išpažintį ir atleidimą sužinosite Martyno Liuterio Mažojo katekizmo 5 dalyje „Mokymas apie dangaus raktus ir išpažintį“, taip pat Trečiajame priede „Krikščioniški klausimai ir atsakymai tiems, kurie ruošiasi priimti Šventąją Vakarienę“.

2. Mane domina tokia informacija: ar gali du katalikai susituokti liuteronų bažnyčioje? Į ką ir prieš kiek laiko reikia kreiptis, norint susituokti, ir pan.? Kaip šiais laikais "persiverčiama" iš vieno tikėjimo į kitą?

Kodėl jūs norite susituokti liuteronų bažnyčioje? Jeigu jums liuteroniškas tikėjimas yra priimtinesnis, tuomet tapkite liuteronų bažnyčios nariais ir joje susituokite. Priešingu atveju jūs turėtumėte tuoktis savo bažnyčioje arba civilinės metrikacijos biure, nes liuteronų bažnyčia tuokia poras, iš kurių bent vietas yra liuteronas. "Persivertimo" į liuteronų tikėjimą nėra. Liuteronų bažnyčios nariu žmogus tampa susipažinęs su Martyno Liuterio Mažojo Katekizmo mokymu. Jei jau esate pakrikštyti, tuomet krikštas nebekartojamas; kunigas jums suteiks leidimą priimti altoriaus sakramentą ir jį priėmę tapsite liuteronų bažnyčios nariais. Dėl santuokos įprastai į kunigą kreipiamasi prieš keletą mėnesių

3. Mudu su draugu ketiname tuoktis. Aš labai norėčiau susituokti bažnyčioje, nes man daug svarbesnis dalykas yra duoti santuokos įžadus prieš Dievą negu sudėti parašiukus metrikacijos biure. Problema yra ta, kad mano draugas jau buvo kartą vedęs ir davė santuokos įžadus bažnyčioje. Norėčiau sužinoti ar galima tai padaryti antrąkart? Kokiose religijose tai yra įmanoma? Ar gali būti dar kokių išeičių iš šios situacijos? Iš anksto dėkoju!

Jūs turėtumėte pasikalbėti su savo kunigu, kuris paklaus, kodėl iširo jūsų draugo ankstesnė santuoka. Jeigu tik vienas sutuoktinis išsiskyręs ir jei jis pripažįsta savo kaltės dalį dėl ankstesnės santuokos iširimo, yra tikimybė, kad kunigas jus sutiks sutuokti. Kita vertus, ar iš tiesų jūsų draugas rimtai žiūri į santuoką? Gerai pagalvokite ar jau tikrai pribrendo laikas žengti šį atsakingą žingsnį. Žinoma, reikia tikėti, kad ši jūsų santuoka būtų sėkminga, tačiau gerai pasvarstykite, ar tikrai ketinate laikytis meilės bei ištikimybės priesaikos visą savo tolimesnį gyvenimą.

4. Vakar mano senolis buvo bažnyčioje ir sakė, kad labai jauni žmonės į kunigus atėjo. Kokio amžiaus kandidatai gali būti ordinuoti į liuteronų kunigus?

Lietuvos liuteronų bažnyčios statutas nenurodo, kokio amžiaus kandidatas gali būti ordinuotas kunigu. Žinoma, pirmiausia kandidatas baigia teologijos mokslus, kurie trunka ketverius metus ir tada bent vienerius metus jis tarnauja diakono pareigybėje. Tokiu būdu, jei jis teologiją pradėjo studijuoti būdamas 18 m., kunigu jis gali būti ordinuotas būdamas 23 metų amžiaus.

5. Norėjau paklausti: mano santuoka buvo įregistruota prieš tris metus kitoje valstybėje. Norint įregistruoti santuoką Lietuvoje liuteronų bažnyčioje kokių tam reikia dokumentų?

Jei jūsų santuoka buvo įregistruota kitos šalies bažnyčioje, tuomet Lietuvos liuteronų bažnyčia ją pripažįsta teisėta ir jos įregistruoti nebereikia. Jei jūs dar nesituokėte bažnyčioje, tada jums reikia joje susituokti. Norint gauti santuokos palaiminimą Lietuvos liuteronų bažnyčioje reikalingas tvirtas jūsų abiejų apsisprendimas. Iš dokumentų, jei jūs jau esate susituokę metrikacijos biure, kartu su pasais reikalingas jūsų santuokos liudijimas.

Į jūsų klausimus atsakė kun. Darius Petkūnas.
Klausimus pateikite adresu: redakcija@liuteronai.lt