Knygos

Darius Petkūnas. „The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era“. Klaipėdos universiteto leidykla, 2011

Knygą galima įsigyti Kretingos parapijoje.

Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija. Kaunas 2009.

Knygą galima įsigyti Kauno parapijoje.

Darius Petkūnas Resurgence of Evangelical Lutheran Church in Lithuania after the Soviet Era. Lutheran Heritage Foundation 2008

Knygą galima įsigyti Kretingos parapijoje.

Dr. Martyno Liuterio Mažasis Katekizmas. Tauragė 2008

Knygą galima įsigyti Tauragės parapijoje

Krikščioniškos giesmės. Vilnius 2008 (LELB giesmynas)

Knygą galima įsigyti LELB Konsistorijoje.

Giesmyno „Krikščioniškos giesmės“ choralai. Vilnius 2008

Knygą galima įsigyti LELB Konsistorijoje.

Darius Petkūnas Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries. Klaipėda 2007.

Knygą galima įsigyti Kretingos parapijoje.

Darius Petkūnas Wiedergeweiht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Litauen - Lutherische Beiträge, Beiheft Nr. 6, Groß Oesingen 2007

Knygą galima įsigyti Kretingos parapijoje.

Antas Ž. Dvyliktoji diena. Kaunas 2002. (Kurto Vėliaus atsiminimai.)

Knygą galima įsigyti Kretingos parapijoje.

Martynas Liuteris Didysis Katekizmas. Tauragė 2003

Knygą galima įsigyti LELB Konsistorijoje

Puslapio naujienos

Renginiai

 

Vargonavimo seminaras Klaipėdoje
„Romantinė bažnytinė muzika“

2010 m. rugpjūčio 16-22 d.
Vadovas Hans-Jürgen Wulf -
Šiaurės Elbės Vokietijoje bažnytinės
muzikos direktorius

 

Jaunimo Centro renginiai 2010 m.