Informacija

Suaugusiųjų teologinio švietimo programa

Apie artimiausią seminarą informuosime atskiru pranešimu.

Kviečiame dalyvauti!

 

P.s. Detali visų mokymų tvarka, temos ir kita susijusi informacija bus išsiųsta užpildžiusiems dalyvio anketą. Užpildytas dalyvio anketas prašome siųsti adresu Vokiečių g. 20 LT-01130, Vilnius, arba el. paštu bishop.office@times.lt

 

 

 

Lietuvos liuteronų bažnyčia organizuoja naują suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų ciklą. Planuojama surengti seminarus šiomis temomis:

 

1. Bažnyčios santykis su valstybe (pasauliu)

2. Aš liuteronas?!

3. Liturgija

4. Bažnyčios teisė

5. Tvėrimas ar evoliucija

6. Krikščioniškoji šeima

7. Krikščioniškoji tarnystė

9. Mirtis ir prisikėlimas

 

 

 

Visi krikštu tapę Kristaus kūno - bažnyčios nariais yra atsakingi už Evangelijos skelbimą ir tikėjimo išsaugojimą.

Siekdama padėti mums visiems geriau suprasti krikščioniško tikėjimo esmę bei kasdieniniame gyvenime liudyti viltį Kristuje Jėzuje, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija nuoširdžiai kviečia visus į „tikėjimo pagrindų mokyklą“ , skirtą visiems parapijiečiams, ypač parapijų tarybų nariams ir aktyviems tikintiesiems. Rengiamų kursų/programos tikslas padėti geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus, liuteronų bažnyčios išpažinimą bei augti drauge krikščioniškoje bendrystėje. Programa apima teorinius teologijos dalykus bei praktinius įgūdžius.

Mokymai/užsiėmimai vyks kartą per mėnesį, kaskart vis kitoje parapijoje, idant dalyviai galėtų iš arčiau susipažinti su gyvenimu ne tik savoje bet ir kitose parapijose. Iš viso yra numatyta 10 užsiėmimų. Programa yra parengta grupės mūsų bažnyčios kunigų, skyrusių nemenką savo laiko dalį, stengiantis, kad užsiėmimai būtų ir naudingi, ir įdomūs.

Detali visų mokymų tvarka, temos ir kita susijusi informacija bus išsiųsta užpildžiusiems dalyvio anketą.

 

Užpildytas dalyvio anketas prašome siųsti adresu Vokiečių g. 20 LT-01130, Vilnius, arba el. paštu bishop.office@times.lt

 

LELB Konsistorijos ir visos darbo grupės vardu
Vyskupas Mindaugas Sabutis

 

 

Programą parengė: Vysk. Mindaugas Sabutis, kun. Mindaugas Dikšaitis, kun. dr. Charles Evanson,
kun. Vaidas Klesevičius, Kun. Mark Krause, kun. Jonas Liorančas, kun. Juozas Mišeikis,
Vilma Sabutienė, kun. doc. dr. Darius Petkūnas

 

Techninis darbas: Marija Paliokaitė, Kęstutis Pulokas