Liturgijos projektas

Agenda

Parengė: kun. dr. Darius Petkūnas

Konsultavo: kun. dr. Charles Evanson

Pirmoji dalis

 1. Liturgija
 2. Liturginės formos sekmadieniams ir šventėms & komentarai

Antroji dalis

 1. Šventasis krikštas
 2. Skubaus krikšto patvirtinimas
 3. Konfirmacija
 4. Šventoji santuoka
 5. Ligonių lankymas
 6. Laidojimo apeigos
 7. Įvedimas į diakono tarnybą
 8. Ordinacija kunigo tarnybai
 9. Kunigo įvedimas į parapiją
 10. Bažnyčios kertinio akmens padėjimas
 11. Bažnyčios pašventinimas