Agenda

Liturginės formos sekmadieniams ir šventėms

Sekmadieniai ir pagrindinės šventės

1 advento sekmadienis
2 advento sekmadienis
3 advento sekmadienis
4 advento sekmadienis
Kūčios (Gruodžio 24 diena)
Kalėdos (Gruodžio 25 diena)
2 Kalėdų diena (Šventas Steponas, pirmasis kankinys - Gruodžio 26 diena)
3 Kalėdų diena (Šventas Jonas, apaštalas ir evangelistas - Gruodžio 27 diena)
Nekaltųjų vaikelių diena (Guodžio 28 diena)
1 sekmadienis po Kalėdų
Senųjų Metų vakaras (Gruodžio 31 diena)
Naujieji Metai (Jėzaus vardo diena - Sausio 1 diena)
2 sekmadienis po Kalėdų
Trys Karaliai (Sausio 6 diena)
1 sekmadienis po trijų Karalių
2 sekmadienis po trijų Karalių
3 sekmadienis po trijų Karalių
4 sekmadienis po trijų Karalių
5 sekmadienis po trijų Karalių
Paskutinis sekmadienis po trijų Karalių (Kristaus atsimainymas)
3 sekmadienis prieš Gavėnią (Septuagesimae)
2 sekmadienis prieš Gavėnią (Sexagesimae)
Užgavėnių sekmadienis (Estomihi)
Pelenų Trečiadienis
1 Gavėnios sekmadienis (Invocavit)
2 Gavėnios sekmadienis (Reminiscere)
3 Gavėnios sekmadienis (Oculi)
4 Gavėnios sekmadienis (Laetare)
5 Gavėnios sekmadienis (Judica)
Palmių (Verbų) sekmadienis (Palmarum)
Didysis (Žaliasis) Ketvirtadienis
Didysis (Tylusis) Penktadienis
Velykų išvakarės (Velykų vigilija)
Kristaus prisikėlimas - Velykos
2 Velykų diena
3 Velykų diena
1 sekmadienis po Velykų (Quasimodogeniti)
2 sekmadienis po Velykų (Misericordias Domini)
3 sekmadienis po Velykų (Jubilate)
4 sekmadienis po Velykų (Cantate)
5 sekmadienis po Velykų (Rogate)
Kristaus Dangun žengimas - Šeštinės
6 sekmadienis po Velykų (Exaudi)
Šventosios Dvasios atsiuntimas - Sekminės
2 Sekminių diena
3 Sekminių diena
Šventoji Trejybė
1 sekmadienis po Trejybės
2 sekmadienis po Trejybės
3 sekmadienis po Trejybės
4 sekmadienis po Trejybės
5 sekmadienis po Trejybės
6 sekmadienis po Trejybės
7 sekmadienis po Trejybės
8 sekmadienis po Trejybės
9 sekmadienis po Trejybės
10 sekmadienis po Trejybės
11 sekmadienis po Trejybės
12 sekmadienis po Trejybės
13 sekmadienis po Trejybės
14 sekmadienis po Trejybės
15 sekmadienis po Trejybės
16 sekmadienis po Trejybės
17 sekmadienis po Trejybės
18 sekmadienis po Trejybės
19 sekmadienis po Trejybės
20 sekmadienis po Trejybės
21 sekmadienis po Trejybės
22 sekmadienis po Trejybės
23 sekmadienis po Trejybės
24 sekmadienis po Trejybės
3 sekmadienis prieš Adventą
2 sekmadienis prieš Adventą
Atgailos ir maldų diena
Paskutinis bažnytinių metų sekmadienis (Amžinybės sekmadienis)

Kitos liturginių metų šventės

Šventas Andriejus, apaštalas (Lapkričio 30 diena)
Šventas Tomas, apaštalas (Gruodžio 21 diena)
Švento Povilo atsivertimas (Sausio 25 diena)
Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos (Vasario 2 diena)
Šventas Motiejus, apaštalas (Vasario 24 diena)
Apreiškimas Marijai (Kovo 25 diena)
Šventas Markus, evangelistas (Balandžio 25 diena)
Šventieji Pilypas ir Jokūbas, apaštalai (Gegužės 1 diena)
Švento Jono Krikštytojo gimimas (Birželio 24 diena)
Augsburgo konfesijos minėjimas (Birželio 25 diena)
Šventieji Petras ir Povilas, apaštalai (Birželio 29 diena)
Marijos apsilankymas (Liepos 2 diena)
Šventas Jokūbas vyresnysis, apaštalas (Liepos 25 diena)
Šventas Bartolomiejus, apaštalas (Rugpjūčio 24 diena)
Šventas Matas, apaštalas ir evangelistas (Rugsėjo 21 diena)
Šventas archangelas Mykolas ir visi angelai (Rugsėjo 29 diena)
Pjūties padėkos šventė (Sekmadienis po Švento Mykolo)
Šventas Lukas, evangelistas (Spalio 18 diena)
Šventieji Simonas ir Judas, apaštalai (Spalio 28 diena)
Reformacijos šventė (Spalio 31 diena)
Visi šventieji (Lapkričio 1 diena)
Mirusiųjų minėjimas
Evangelijos skelbimo šventė (Vidinė ir išorinė misija)
Bažnyčios jubiliejus

Papildomos kolektos ir šaltiniai

Kolektos įvairioms reikmėms
Kintamose liturginėse formose panaudotų kolektų šaltiniai