Ekumenija

Akcija „Vaikų Kalėdos“

2014 Sausio mėn. 26 d.

Šių metų lapkričio 23 d. Klaipėdos Evangelijos bažnyčioje įvyko akcijos „Vaikų Kalėdos“ tarnystės partnerių konsultacija - mokymo seminaras bendruomenėms, kurios planuoja dalyvauti šių metų akcijoje „Vaikų Kalėdos“.

Į seminarą susirinko apie trisdešimt brolių ir seserų iš keturiolikos evangeliškų Klaipėdos krašto bendruomenių: Klaipėdos miesto bažnyčios, Klaipėdos Evangelijos bažnyčios, Klaipėdos, Kintų, Šilutės ir Vanagų Evangelikų liuteronų, laisvųjų krikščionių, „Tikėjimo žodžio“ ir kitų bendruomenių iš Plungės, Telšių, Ylakių ir Gargždų.

Pirmoji seminaro dalis buvo skirta supažindinti su pačia „Vaikų Kalėdos“ akcija - jos istorija, misija, tikslais, tarnystės principais, kurią pristatė akcijos „Vaikų Kalėdos“ koordinatorė Lietuvoje - Tikėjimo žodžio bendrijos vaikų ir paauglių pastorė Rasa Mardosaitė.

Akcijos misija - apčiuopiamai parodyti Dievo meilę stokojantiems vaikams visame pasaulyje ir drauge su vietinėmis bažnyčiomis skelbti Gerąją Jėzaus Kristaus naujieną. Nors pirmą kartą tokio pobūdžio akciją 1990 m. surengė krikščionis verslininkas iš Velso Davidas Cookas, kuris norėjo, kad Kalėdų džiaugsmą patirtų našlaičiai iš Rumunijos, tačiau 2013 metai gali būti vadinami ir jubiliejiniais akcijos metais - nes būtent prieš dvidešimt metų, 1993 m., akcijos koordinavimą perėmė Franklino Grahamo vadovaujama evangelistinė labdaros organizacija „Samariečio krepšys“. Nuo to laiko į 124 šalis jau išsiųsta daugiau nei 200 mln. į batų dėžutes su meile supakuotų dovanėlių, skirtų 2-14 metų berniukams ir mergaitėms. Dovanėles ruošia tikintieji 11-oje šalių. Lietuvoje akcija „Vaikų Kalėdos“ mini dar vieną sukaktį - mūsų šalis į šią tarnystę įsijungė prieš penkiolika metų, 1998 m., o Lietuvos vaikams išdalytos dovanėlės skaičiuojamos šimtais tūkstančių (paimta iš www.btz.lt).

Dovanėlės yra paskirstomos krikščioniškoms bendruomenėms, kurios ne tik išdalija jas vaikams, bet ir kviečia pažinti Jėzų. Taip tarnaujant stokojantiems vaikams stiprėja ir bažnyčių autoritetas visuomenėje. „Vaikų Kalėdų“ dovanėlių negalima išardyti, pardavinėti, keisti į kitus daiktus ar paslaugas. Svarbiausias principas: 1+1+1=1 (viena dovanėlė vienam vaikui vieną kartą gyvenime) - taip stengiamasi, kad dovanėlė drauge su knygute „Pati didžiausia dovana“ pasiektų kuo daugiau vaikų. Tai tik pirmasis etapas vaiko kelionėje pas Jėzų: drauge su batų dėžutėje slypinčiomis staigmenomis vaikams jau šventės metu siūloma knygelė „Pati didžiausia dovana“, vėliau vaikas pakviečiamas į dvylikos pamokų mokinystės programą „Šauniausia kelionė“, kurią baigęs jis gaus iliustruotą Naująjį Testamentą ir jau galės pasakoti apie Viešpatį Jėzų savo draugams.

Seminaro metu buvo pateikiami praktiniai patarimai, kaip geriau organizuoti šventę, aptariami kiti bendruomenių dalyvavimo akcijoje klausimai.

Po pietų seminaro dalyviai tapo „vaikais“ - mokinystės programos „Šauniausia kelionė“ dalyviais. Gargždų „Tikėjimo žodžio“ bendruomenės tarnautoja Daiva Sajauskienė praktiškai demonstravo vieną (ketvirtąją) iš dvylikos šios programos pamokėlių. Pamokėlės metu jos dalyviai žaidė, mokėsi Šventojo Rašto eilutės (Rom 10, 9), uždavinėjo klausimus Marijai Magdalietei, Romos kareiviui ir apaštalui Tomui, kurie tapo Jėzaus prisikėlimo liudytojais, ir galiausiai buvo pakviesti melstis atgailos malda.

Tęsiamosios tarnystės koordinatorė Lietuvoje - Vaikų krikščioniškojo ugdymo draugijos darbuotoja Kristina Marija Aganson pristatė „Vaikų Kalėdos“ mokinystės programą „Šauniausia kelionė“, kurią sudaro trys vaikams skirtos iliustruotos knygelės su Šventojo Rašto ištraukomis, kiekviena jų apima keturias pamokas. Pirmojoje dalyje - „Didžiausia Dievo dovana“ - pasakojama apie žmogaus nuopuolį ir atpirkimą, antrojoje - „Gyvenimas su Dievu“ - kalbama apie Biblijos žmones, kurie pažino Dievą, o trečioji - „Dalinkis Dievo dovana“ - ragina vaikus su meile tarnauti juos supantiems žmonėms ir dalytis Gerąja naujiena. Prie knygelių vaikams organizacija „Samariečio krepšys“ lietuvių kalba parengė ir „Gaires vadovui“, kuriose pateikiamas smulkus kiekvienos pamokėlės planas, daug smagių žaidimų, patarimų, idėjų. Šia tęstine programa siekiama ne tik suteikti vaikams Kalėdų džiaugsmo, bet ir pakloti jų širdutėse krikščioniškojo tikėjimo pamatus, kurie gali pakeisti visą likusį vaiko gyvenimą.

Vėliau Kristina Marija Aganson ir Daiva Sajauskienė dalijosi patirtimi iš ankstesniais metais jau vykdytos mokinystės programos.

Seminarą baigė Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis pasidalindamas Dievo žodžiu ir palaiminimu.

Šiame seminare dalyvavau pirmą kartą, nors su „Vaikų Kalėdos“ esu susidūrus, kai šiemet kovo 13 d. su Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčios komanda darėme „Vaikų Kalėdų“ renginį ir dalijome Girkalių mokykloje dovanėles. Buvo smagu žiūrėti į vaikų veidus, kuriuose nedingo šypsenos, ir sulaukti nuoširdžių padėkų. Šiame seminare buvo įdomi ir vertinga informacija, sužinoti, kaip viskas vyksta ir kas tai yra.

Kodėl akcija „Vaikų kalėdos“ šiemet susikoncentravo Klaipėdoje? „Viena iš priežasčių yra ta, kad Vilniaus krašte net du metus iš eilės vyko dideli renginiai, kuriuose buvo dalinamos ir „Vaikų Kalėdos“ dovanėlės (nors tai nebuvo akcija „Vaikų Kalėdos“) - vienas buvo „Vilties“ festivalis, o kitas - pernai vykęs renginys „Siemens“ arenoje. Klaipėdos kraštas geografiškai yra toli nuo Vilniaus, todėl pagalvojome, kad šio krašto vaikai ir bendruomenės buvo mažiausiai paliesti tų švenčių,“ - Rasa Mardosaitė

Kviečiame visus tikinčiuosius, kurių širdyse šis projektas randa atgarsį, melsti akcijos tarnautojams Viešpaties malonės, bendruomenėms – komandos ir savanorių, o vaikams – susitikimo ir užsimegsiančios draugystės su Kristumi. Kiekvienas galime prisidėti: vieni pravesti renginį, kiti užimti vaikus. Net jei jūsų mieste ar rajone nevyksta akcija „Vaikų Kalėdos“, jūs galite irgi prisidėti – malda.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.12

Marta Karaliutė

Nuotraukos autorės