Liuteroniškai Reformacijai 500

Atvirų durų dienos Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijoje

Dvasininkai ir svečiai po ekumeninių pamaldų

2018 Sausio mėn. 09 d.

Minint Reformacijos 500 metų jubiliejų, Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapija lapkričio 3–5 d. surengė atvirų durų dienas. Parapijiečiai visus norinčius kvietė iš arčiau pažinti liuteronišką tradiciją, pamintyti apie Reformacijos svarbą, drauge švęsti šią svarbią istorinę šventę.

Lapkričio 3-iosios vakarą miestiečiai buvo kviečiami į vaidybinio filmo „Liuteris“ peržiūrą. Filmas apie reformatoriaus tikėjimą, kurio jėga pakeitė pasaulį, nepaliko abejingų. Žmonės, pirmą kartą matę šį filmą, nevaldė džiugių ir įkvepiančių emocijų. Po peržiūros žiūrovai pakviesti diskusijai apie tikėjimą, Martyną Liuterį ir Reformaciją.

Lapkričio 4-ąją atvirų durų dienose aktyviai dalyvavo ne tik liuteronų bendruomenės nariai, bet ir svečiai. Diena pradėta pašnekesiais prie kavos puodelio apie Reformaciją. Mažųjų laukė įdomios pamokėlės – pasakojimas „Ponaitis Jorgas (Martynas Liuteris) Vartburgo pilyje”, Biblijos eilutė, giesmės, žaidimai, rankdarbiai (mokytojos Marta Karaliutė ir Edita Gložaitienė). Po pietų, 15 val., šventės dalyviai rinkosi į bažnyčioje vykusią konferenciją „Reformacijai 500: praeitis ir dabartis“. Konferenciją pradėjo Klaipėdos ev. liuteronų parapijos kunigas Reincholdas Moras, kuris nuoširdžiai visus pasveikino su didžia švente – Reformacijos jubiliejumi. Svarbiausias liuteroniškos teologijos ypatybes apžvelgė Šilutės ev. liuteronų parapijos kunigas Remigijus Šemeklis. Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje doc. dr. Arūnas Baublys skaitė pranešimą apie Reformacijos įtaką Klaipėdos miesto raidai. Dr. Giedrius Saulytis klausytojams priminė ir naujų įžvalgų pateikė tema „Pirmieji lietuviški Biblijos vertimai“. Pranešėjas pasidalino asmenine patirtimi, verčiant Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą. Muzikologė prof. Daiva Kšanienė skaitė pranešimą „Muzikinis ugdymas Mažojoje Lietuvoje XVI–XIX amžiuose“.

Po konferencijos svečiai buvo kviečiami į šventinį koncertą „Gyvenimą pašlovintą turėsi“. Jį pradėjo nekantriausieji – mažieji parapijiečiai (vadovė Edita Gložaitienė), kurie giedodami giesmes ir deklamuodami eilėraščius džiugino klausytojus savo nuoširdumu. Toliau skambėjo liuteroniškos giesmės, kurias atliko merginų ansamblis ir parapijos choras, vadovaujami Ingos Pakalniškienės, vargonais grojo Violeta Butkevičienė.

Lapkričio 5-ąją šventinį savaitgalį baigė ekumeninės pamaldos, skirtos Reformacijos jubiliejui paminėti. Sveikinimo žodžius tarė LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, Marijos Taikos Karalienės R. katalikų parapijos klebonas Vilius Viktoravičius, Išganymo armijos pastorė Susanne Kettler-Riutkenen bei kitų konfesijų dvasininkai ir tikintieji.

Po šventinių pamaldų visi dalyviai buvo kviečiami pasivaišinti tortu, bendrauti ir pasidalinti geromis emocijomis, patirtomis visą šventinį savaitgalį.

 

Edita Grikšaitė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.12

 

 

Išsamiau apie parapijos šventę skaitykite „Lietuvos evangelikų kelyje“