Bendrystės ryšiai

Baltijos liuteronų vyskupų susitikimas Vilniuje

2005 m. rugsėjo 21-23 dienomis Vilniuje įvyko Baltijos liuteronų vyskupų susitikimas, kuriame dalyvavo Estijos evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder ir vyskupas Einar Soone, Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupas J ā nis Vanags bei Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

Susitikimo metu Baltijos bažnyčių vadovai aptarė krikščioniškos bendrystės sampratą šių dienų liuteronybės ir ekumenizmo kontekste, pasidalino mintimis apie regionui būdingas problemas ir iššūkius. Baltijos vyskupai sutarė aktualius teologinius bei etikos klausimus spręsti kolsultuojantis tarpusavyje ir dalinantis turimomis žiniomis ir patirtimi.
Šių metų Baltijos vyskupų susitikimas buvo tarpregioninio pobūdžio - jame dalyvavo ir Amerikos evangelikų liuteronų bažnyčios atstovai kun. Saïd Ailabouni (Amerikos ev.liuteronų bažnyčios Pasaulio misijos Europos ir Vidurio Rytų skyriaus direktorius) bei Didžiojo Kanjono Sinodo vyskupas Michael J. Neils, kurių vizitas Lietuvoje turėjo du tikslus: minėtąjį vyskupų susitikimą ir dalyvavimą Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios 450-ties metų sukakties šventiniuose renginiuose.
Kasmetiniai Baltijos vyskupų susitikimai yra graži tradicija, kuri bus tęsiama ir ateityje.