Kelionės, vizitai

Bažnyčios jubiliejuje Latvijoje

Iškilmingų pamaldų akimirka. Imanto Vežuko nuotr.

2016 Kovo mėn. 01 d.

Būrelis Alkiškių evangelikų liuteronų parapijos narių sausio mėnesį pabuvojo Latvijoje. Proga pasitaikė neeilinė – Lielvircavos parapija minėjo 420 metų jubiliejų. Alkiškių parapijiečius jau keleri metai per Kapų šventę rugpjūčio mėnesį aplanko Lielvircavos kunigas Janis Talumas. Tad nedvejodami Alkiškių parapijos atstovai, sulaukę kvietimo iš Latvijos, leidosi į prasmingą kelionę.

Gražiuose Lielvircavos dvaro rūmuose sausio 16 d. vykusios šventinės vakaronės metu šeimininką, Lielvircavos parapijos kunigą Janį Talumą solidaus parapijos jubiliejaus proga pasveikino Alkiškių parapijos tarybos pirmininkė Rasma Vasiliūnienė ir kunigas Juozas Mišeikis.

O prieš tai, kaip ir dera tokia proga, vyko iškilmingos šventinės pamaldos per visus karus išlikusioje, jau 420 metų stovinčioje Lielvircavos ev. liuteronų bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo Liepojos diecezijos vyskupas Povilas Brūveris, jam talkino trys kunigai: J. Talumas, dr. Ralfas Kokinas ir Oskaras Laugalis. Giedojo bažnytinis choras ir tenykščių kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis „Saviškiai“. Vargonavo Gundega Dūda-Dzenė, kuri prieš kelerius metus kartu su kunigu J. Talumu buvo atvykusi į Alkiškius ir Kapų šventės pamaldas papuošė savo vargonavimu ir subtiliu giedojimu.

Įtaigiai Lielvircavoje skambėjo paskutinės atliktos giesmės apie Dievo namus žodžiai: „Visuomet bus atviros durys, visuomet tu gali ateiti į šiuos šventus namus melsti Dievą ir pradėti tikrą gyvenimą“ (pažodinis vertimas iš latvių k.). Jeigu taip nuoširdžiai giedojo visi į bažnyčią atėjusieji, reikia tikėti, kad ten Dievo namai stovės dar ne vieną šimtmetį.

 

Valdas Bogavičius

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.1-2