Bažnytinė muzika

Chorinės muzikos seminaras iš Jurbarko keliasi į Vokietiją

2016 Liepos mėn. 17 d.

Liepos 8–20 d. Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga kartu su Kylio (Vokietija) Mettenhofo parapija bei Šiaurės Elbės evangelikų liuteronų bažnyčia organizuoja tarptautinį bažnyčių chorų vadovų, giedotojų meistriškumo seminarą „Muzikinis tiltas tarp Lietuvos ir Šiaurės Vokietijos“, į kurį susirinko choristai bei chorų vadovai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Šilutės, Marijampolės, Šakių, Jurbarko ir kt. miestų. Seminaro tikslas – įsigilinti į bažnytinės chorinės muzikos atlikimo, interpretacijos tradicijas, subtilybes, gilinti parnerinius ryšius su Vokietijoje gyvenančiais evangeliškų parapijų giesmininkais, sudalyvauti Šiaurės Elbės bažnytinių chorų šventėje „Dreiklang“. Seminaro programoje – vokiečių kompozitoriaus Josefo Haidno mažosios mišios “Missa brevis Sancti Johannis de Deo”. Seminarą vainikuoja kelionė į Vokietiją. Seminaro vadovai Laura Matuzaitė – Kairienė (Jurbarkas, Lietuva) ir Reinfried Barnett (vargonininkas ir choro vadovas iš Kylio – Mettenhofo parapijos).

Liepos 10 d. J.Haydno mažosios mišios „Missa brevis Sancti Johannis de Deo“ pamaldų metu skambėjo Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje. Kartu su seminaro dalyviai mišias atliko Solo sopranas Andžela Jagminaitė, Indrė Jokopienė(1 smuikas), Jolita Damaševičienė (2 smuikas), Gitana Uptienė (altas), Elvina Kančauskienė (violončelė), dirigavo Laura Matuzaitė – Kairienė.

Liepos 12d. seminaro dalyviai išvyksta į Vokietiją. Liepos 13 d. Kylyje, Jurbarko partnerinėje Thomo Parapijoje, seminaro dalyvius pasitiks choras, vadovaujamas kantoriaus Reinfried Barnet, su jais kartu Lietuvos choristai toliau repetuos J.Haidno mažasias mišias “Missa brevis Sancti Johannis de Deo”. Liepos 15 -17d. “Missa brevis Sancti Johannis de Deo” bus atliekamos Liubeko Šiaurės Elbės bažnytinių chorų šventėje „Dreiklang“. Liepos 17d. seminaro dalyviai grįžta į Kylį, kur dalyvaus ilgamečio Lietuvos ev. liut. parapijų rėmėjo kunigo Uwe Haberlando iškilmingose atsisveikinimo pamaldose. Jam už nuopelnus Lietuvai nuo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bus įteikiamas sidabrinis kryžius. Liepos 18d. numatomas koncertas Nikolai Kirche am Markt.

 

http://www.choras.lt/