Bažnyčia išeivijoje

Čikagos „Tėviškės“ parapijos veikla

2013 Kovo mėn. 27 d.

2012 m. rugsėjo 9 d. paminėjusi savo gyvavimo 60-ies metų jubiliejų, „Tėviškės“ parapija toliau ėmėsi įvairių renginių organizavimo. Spalio mėnesį dėkodami Dievui už kasdieninę duoną, kvietėme į šiupinio pietus. Po Pjūties padėkos pamaldų visi vaišinosi ir bendravo, skambėjo lietuviškos dainos bei prisiminimai apie Lietuvą.

Lapkričio pabaigoje tradiciškai iškilmingų pamaldų metu pagerbėme mirusiuosius. Advento laikotarpis niekam neleido sėdėti ramiai. Parapijos kalėdinė vakaronė visam pusdieniui sutraukė parapijiečius: pasibūti, pasivaišinti, pagiedoti bei pasiklausyti parapijos anūkų atliekamos meninės programos. Vaikų sekmadienis – tai nauja tradicija parapijoje. Trečias advento sekmadienis buvo skirtas parapijos vaikams, jie savo pasirodymais įsijungė į tos dienos pamaldas, kurios daugeliui sukėlė šypsenas ir vaikystės prisiminimus. Po pamaldų, šventinės popietės metu, vaikučius aplankė Kalėdų senelis su pilnu maišu siurprizų. Kūčių vakare visus nuramino kamerinė aplinka, pakilios giesmės, gilūs pamokslo žodžiai, arfos muzika bei žvakutės, kuriuose pleveno iš Betliejaus atskraidinta taikos ugnis. Metų pradžia parapijoje pilna lietuviškumo. Pirmiausia organizavome garbingą Sausio 13-osios paminėjimą. Prabėgus mėnesiui, maži ir dideli, pasipuošę lietuviška atributika, rinkosi į „Lietuvišką Dieną Tėviškės Parapijoje“. Po iškilmingų pamaldų surengtas Vasario 16-osios minėjimas, pranešimą skaitė dr. Jurgis Anysas. Po minėjimo visi rinkosi prie stalų, išpuoštų trispalvėmis gėlėmis, kur visų laukė tradiciniai cepelinai ir kitos vaišės. Pasistiprinę dideliame ekrane išvydome lietuviškų dainų tekstus.... visi smagiai leisdami laiką net nepajutome, kaip atėjo vakaras....

Veiklios parapijos tarybos, pirmininkės ir kun. Liudo Miliausko dėka parapijos gyvenimas verda, duodamas peno ir dvasiai, ir kūnui!

Lena Maksimavičienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.1-2

Minint Vasario 16-ąją, „Tėviškės“ parapijoje pranešimą skaito dr. J. Anysas

„Tėviškės“ parapijoje Vasario 16-sios vaišes ruošusios šeimininkės