Ekumenija

Didesnės vienybės ir artimesnės bendrystės link

Vysk. Mindaugas Sabutis ir kun. Darius Petkūnas prie Jorko katedros

2014 Gruodžio mėn. 05 d.

Anglijoje rugsėjo 17-19 d. surengtas Porvoo bendrystės sutarties vienijamų bažnyčių vadovų pasitarimas. Keturiasdešimt penki Šiaurės Europos ir Britų salų liuteronų ir anglikonų bažnyčių atstovai susirinko Jorko arkivyskupo dr. Johno Sentamu rezidencijoje Bišoptorpe. Susitikimo metu buvo atvirai dalijamasi skirtingomis nuomonėmis ir viltimis apie galimą bažnyčių ateitį, jų tolesnę bendrystę, diskutuota tarnaujančios lyderystės, autentiško krikščionybės liudijimo, tikėjimo laisvės, žmogaus teisių ir jaunimo tarnystės klausimais. Šių diskusijų pagrindu bažnyčių vadovai sudarė artimiausių ketverių metų numatomos veiklos planą. Lietuvos ev. liuteronų bažnyčiai susitikime atstovavo vyskupas Mindaugas Sabutis ir kun. dr. Darius Petkūnas.

Rugsėjo 19 d. eucharistinėse pamaldose Bišoptorpo koplyčioje Porvoo bendrystės sutartį iškilmingai pasirašė Latvijos ev. liuteronų bažnyčios užsienyje arkivyskupas Elmārs Ernsts Rozītis ir Didžiosios Britanijos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Martin Lind. Šiandien sutartis vienija trylika mūsų regiono bažnyčių. Lietuvos ev. liuteronų bažnyčia prie Porvoo sutarties prisijungė 1995 m.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.10-11