Ekumenija

Ekumenija – ne Reformacijos sąskaita

2017 Sausio mėn. 23 d.

Kartą per metus, tarp visuotinių Pasaulio Liuteronų Sąjungos susirinkimų, posėdžiauja PLS Taryba, aukščiausiasis sprendžiamasis bažnytinės bendrijos organas. 2013 m. susirinkimas vyko liepos 13–18 d. Ženevoje, o jo tema buvo „Pašaukti įpėdinystei šiandieniniame pasaulyje“. Be kitų klausimų, programoje buvo sprendžiama visuotinio PLS suvažiavimo 2017 m. vieta ir PLS planai dėl Reformacijos jubiliejaus, įskaitant ir tai progai skirtą bendrą ev. liuteronų ir Romos katalikų dokumentą. Slovakijos evangelikų liuteronų bažnyčiai Pasaulio Liuteronų Sąjungos Taryboje atstovauja vyriausiasis vyskupas Miloš Klátik. Apie artėjantį Reformacijos jubiliejų vyskupą kalbino Vokietijoje leidžiamas ketvirtinis Martyno Liuterio Sąjungos žurnalas „Lutherischer Dienst“.

Gerbiamas vyskupe M. Klatikai, ką manote apie PLS Tarybos posėdį?

 

Labai malonu, kad Tarybos posėdis buvo gerai parengtas. Man asmeniškai šiais metais patikėta ypatinga užduotis – Tarybos posėdyje pirmininkauti teologijos ir ekumeninių ryšių komitetui. Tai buvo gan sunku, bet ir labai įdomu.

 

Koks sprendimas, kurį priėmė Taryba, jums buvo svarbiausias?

 

Man įdomiausi ilgalaikiai sprendimai, išlaikantys ir stiprinantys bažnytinę bendruomenę. Labai svarbu tai, kad visuotinį susirinkimą 2017 m. nuspręsta rengti Namibijoje ir kad netrukus prasidės tam tikri parengiamieji darbai. Ne mažiau reikšminga dar ir tai, kad kitąmet Tarybos susirinkimas vyks Indonezijoje. Taip atkreipsime ypatingą dėmesį į liuteronus, gyvenančius Azijoje.

 

Posėdyje pristatytas Reformacijos jubiliejaus bendro minėjimo su katalikais dokumentas. Kaip vertinate šį dokumentą?

 

Manau, kad dokumentas turi principinę reikšmę. Įdomūs buvo pranešimai kardinolo Kurto Kocho – iš R. katalikų pusės – ir suomių vyskupo Eero Huovineno – iš mūsų, liuteronų, pusės. Gerai ir svarbu tai, kad toliau tęsiami ekumeniniai pokalbiai, prasidėję prieš 50 metų. Man svarbu, kad ekumenijoje galima pasiekti sutarimą ne Reformacijos laimėjimų ir pagrindinių idėjų sąskaita.

 

Kaip jūsų Bažnyčia planuoja sutikti Reformacijos jubiliejų 2017 m.?

 

Slovakijoje, visose mūsų evangeliškos Bažnyčios parapijose, pasodinsime 500 medžių. Šie medžiai bus skirti Reformacijos jubiliejui, greta kiekvieno medžio bus tam tikra informacinė lentelė. Mes tikimės, kad pro šalį einantys žmonės, perskaitę informaciją, susidomės Reformacijos jubiliejumi.

Be to, savo Bažnyčioje esame pradėję dekadą, kuri tęsis iki 2017 m. ir per kurią parapijų Biblijos studijų būreliuose bus nagrinėjamos pagrindinės Reformacijos temos, tokios kaip sola gratis, sola fide ir sola scriptura.

Vaikai ir jaunimas artimiausiais metais bus kviečiami į vasaros ir laisvalaikio stovyklas, kuriose irgi bus kalbama apie Reformacijos jubiliejų. Galiausiai savo Bažnyčios istorinius jubiliejus sąmoningai susiejame su didžiuoju Reformacijos jubiliejumi. Pavyzdžiui, jau prasidėjęs 400 metų Žilinos sinodo jubiliejaus minėjimas. 2015 m. minėsimas Reformacijos 400 metų jubiliejus Spišo (vok. Zips) regione šiaurės rytų Slovakijoje taipgi bus susietas su artėjančiu Reformacijos 500 metų jubiliejumi.

 

„Lutherischer Dienst“, 2013 Nr. 4

vertė Vilija Ulienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2013 Nr.10-11