Konferencijos, seminarai

Ekumeninis bažnytinės muzikos seminaras Austrijoje

2014 Rugsėjo mėn. 23 d.

2014 m. liepos 28 – rugpjūčio 11 dienomis įvyko jau 59-asis ekumeninis bažnytinės muzikos giedojimo seminaras Gosau miestelyje, Austrijoje. Šįkart Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugai jame atstovavo Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė Tatjana Kalvanienė ir Eva Kalvanaitė-Sarapinė, Vilniaus ev. liuteronų parapijos „Adoremus“ ansamblio narė. Seminare susirinko šimtas dainininkų iš keleto valstybių, dauguma atvyko iš Vokietijos, tačiau buvo ir iš Austrijos, Čekijos, Lenkijos, Švedijos ir Lietuvos. Dvi savaites ruošta sakralinės muzikos programa su orkestru ir solistais.

Pagrindinis seminaro vadovas, dirigentas, Vokietijos Pfalzo žemės bažnytinės muzikos vadovas Jochen Steuerwald žavėjo profesionalumu, mokėjimu perteikti savo lūkesčius, artistiškumu, gebėjimu suvaldyti tokį didelį chorą ir savo atkaklumu išgauti iš choristų reikiamą kūrinio atlikimo skambesį, o taip pat reiklumu, punktualumu ir paprastumu. Vis pamenu, kaip p. Jochen Steuerwald sakydavo: „Giedokite muziką, o ne natas“. Dvi savaites trukusiame seminare choro repeticijos vyko tik vakarais (nuo 18.30 val. iki 21.30 val.), jos vyko sklandžiai, kiekvieną kartą pasitelkiant naujus prasidainavimo pratimus. Visi dalyviai sparčiai mokėsi kūrinius, kurie vis dėlto buvo didokos apimties ir tikrai ganėtinai sudėtingi. Jochen Steuerwald vedė ir choro vadovavimo (teorija ir praktika) seminarą. Šių mokymų metu T. Kalvanienė turėjo parengti ir pristatyti chorui mokytis chorinį kūrinėlį. Žinoma, po paskaitos buvo sulaukta ir pagyrimų dėl vadovavimo chorui, ir įvairių patarimų, kurie bus labai naudingi ateityje.

Kadangi repeticijos vykdavo tiktai vakarais, visa diena būdavo skirta savarankiškam laisvalaikiui, poilsiui. Aplankėme Gosau miestelio apylinkes, kėlėmės į kalnus, buvome seniausioje pasaulyje druskų kasykloje, apžiūrėjome Hallstatt miestelį ir nuvykome į Zalcburgo miestą, kuris tiesiog persisunkęs W.A.Mocarto, gyvenusio ir kūrusio čia, didybe. Zalcburge aplankėme W.A.Mocarto muziejų – namus, kuriuose jis gimė, augo ir gyveno, taip pat Šv. Petro katedrą, Arkivyskupų rezidenciją. Visur mus žavėjo nuostabi Austrijos gamta ir didingi kalnų kraštovaizdžiai.

Ekumeninės bažnytinės muzikos giedojimo seminaras baigėsi trimis nuostabiais koncertais Bad Ischl, Bad Aussee ir Gosau miestų bažnyčiose. Šiais metais buvo paruošti ir atlikti šie nuostabūs chorui, solistams ir orkestrui skirti kūriniai: J.S. Bacho kantata „Ich hatte viel Bekümmernis“ BWM 21 ir W.A. Mozarto Missa brevis in C „Spatzen-Messe“ (KV 220) .

Nuoširdžiai dėkojame LEBMS valdybos pirmininkei Laurai Matuzaitei-Kairienei už suteiktą galimybę dalyvauti ekumeniniame bažnytinės muzikos giedojimo seminare Austrijoje ir negalime nepaminėti vieno iš šio seminaro organizatorių Rupertuso Woehlio, kuris nuoširdžiai ir atsakingai kuravo mus viso seminaro metu.

Eva Kalvanaitė-Sarapinė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.7-8