Jaunimo veikla

Ekumeninis jaunimo susitikimas Rygoje

Susitikimą pradeda EF pirmininkas diak. Juhana Malme (Suomija)

2017 Kovo mėn. 01 d.

Tarptautinė krikščioniško jaunimo draugija „European Fellowship of Christian Youth“ sausio 19-22 dienomis įvairių šalių bei denominacijų jaunuolius sukvietė į ekumeninį seminarą „Be1 – Ecumenical course“ Rygoje. Čia juo rūpinosi Latvijos ev. liuteronų bažnyčios Jaunimo centras. Kursas, šiemet surengtas pirmąkart, skirtas suvokti ekumenizmo reikšmę, paskirtį ir svarbą. Tai darėme tiek iš teorinės, tiek iš praktinės pusės. Dalyvavo 18-30 metų jaunimas iš Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Vengrijos. Didžioji dalis buvo liuteronai, bet prisijungė ir keletas katalikų bei ortodoksų.

Siekdami mokytis vieni iš kitų, visi kartu studijavome Bibliją, bendravome tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkoje. Lankėmės vietinėse bažnyčiose. Duris plačiai atvėrė ir mielai supažindino su savo bažnyčia ir tradicijomis liuteronų, katalikų ir anglikonų kunigai. Svečiuose taip pat lankėsi ortodoksų bažnyčios kunigas, nuodugniai supažindinęs su šio tikėjimo istorija. Gavome išskirtinę progą iš pirmų lūpų išgirsti apie ekumeninę veiklą koordinuojančias tarptautines organizacijas. Iš Vokietijos atvykusi Europos ekumeninės jaunimo tarybos (EYCE) pirmininkė Lisa Schneider bei Europos bažnyčių konferencijos (CEC) generalinis sekretorius, ortodoksų kunigas Heikki Huttunenas supažindino su savo atstovaujamų organizacijų vykdoma veikla. Žaisdami, klausdami ir diskutuodami su šiais žmonėmis, toliau gilinome savo suvokimą apie ekumenizmą ir krikščionių vienybę. Rytą bei vakarą baigdavome malda, skirtingomis tradicijomis, tačiau į vieną Dievą, kartu paminėdami ir tuo metu vykusią krikščionių vienybės savaitę. Sekmadienio pamaldas šventėme anglikonų bažnyčioje, nuoširdžiai mus priėmę parapijiečiai, po pamaldų dalindamiesi agape, atidžiai klausėsi ir domėjosi, kas ir kodėl čia esame. Po seminaro diskusijų rengėme tarptautinę vakaronę, kurios metu visi pristatė savo šalis, dalinosi tradiciniais skanėstais, žaidimais, dainomis ir šokiais!

Be neįkainojamų teigiamų emocijų, naujų pažinčių ir draugysčių, šis kursas dalyviams sukėlė daug minčių, pamačius ir pasigilinus į tai, kiek daug yra skirtingų būdų šlovinti Viešpatį ir Jį sekti.

Kiekvienas savyje buvo priverstas išsikelti klausimą, ką aš galiu ir turiu padaryti vardan krikščionių vienybės? Kaip galiu prie to prisidėti? Visi grįžome su įkvėpimu, ugnele širdyje ir jau kitokie, norintys dalintis gauta ekumenizmo dvasia. Apibendrindami patirtus jausmus, suvokėme, kaip svarbu yra bendrauti tarpusavyje, mokytis vieniems iš kitų ir vienų apie kitus. Vienytis ten, kur galime būti viena, kad būtume stiprūs, kaip vieninga Dievo vaikų kariuomenė. Kaip paskaitoje kurso metu sakė tėvas H. Huttunenas: „Jei yra kažkas, ką galime daryti kartu, tada mes turime tai daryti“.

Keletas artėjančių jaunimo renginių, į kuriuos kviečia EF:

Balandžio 9-16 d. EF jaunimo vadovų Velykų kursai Vailėje, Danijoje; gegužės 24-28 d. EF jaunimo kampanijos seminaras Vokietijos bažnyčių dienose Berlyne, Vokietijoje; birželio 4-11 d. mokymai „Migracijos teologija“ Stokholme, Švedijoje; rugpjūčio 6-13 d. mokymai „Bažnyčios vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje“ Palerme, Italijoje; spalio 11-15 d. EF visuotinis susirinkimas Malagoje, Ispanijoje; 2017 m. gruodžio 28 – 2018 m sausio 1 d. EF kampanijos seminaras Taizé naujametiniame susitikime Bazelyje, Šveicarijoje.

 

Greta Miliauskytė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.1-2