Bažnytinė muzika

„Giesmių giesmelė 2017“ skambėjo Švėkšnoje

Šventės dalyviai prie Švėkšnos ev. liuteronų bažnyčios

2017 Biželio mėn. 22 d.

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia drauge su Švėkšnos parapija (kun. Valdas Miliauskas) kvietė į 26-ąją Giesmių giesmelės šventę. Pirmoji Giesmių giesmelė prieš 25-erius metus 1992 m. gegužės 3 d. įvyko Šilutėje. Vis kitoje parapijoje rengiama vaikų ir jaunimo šventė šiemet skambėjo 150-ies metų jubiliejų švenčiančioje Švėkšnos ev. liuteronų bažnyčioje.

Š. m. gegužės 13 d. septynių ev. liuteronų parapijų vaikučių ir jaunimo kolektyvai anksti ryte pajudėjo į kasmetinę tradicinę vaikų ir jaunimo giesmių šventę, kuri šiais ypatingais – Reformacijos jubiliejaus metais buvo rengiama nedidelėje ir svečių retokai sulaukiančioje ev. liuteronų parapijoje – Švėkšnoje. Dabartinė Švėkšnos ev. liuteronų bažnyčia pastatyta 1867 m., bokštas pristatytas 1931 m. Atvykę į Švėkšną, buvome nustebinti unikalios pusantro šimto metų senumo akmeninėmis sienomis besidabinančios nedidukės bažnyčios[i].

Giesmių giesmelės šventėje kiekvienais metais yra kviečiami dalyvauti Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunimo kolektyvai bei solistai. Jaunimo ansambliai bei chorai paprastai parengia dvi ar tris giesmeles, solistai gieda po vieną giesmę. Duetai, tercetai, kvartetai – dvi giesmes. Pageidautinas repertuaras: viena tradicinė giesmė (iš bažnyčioje giedamų arba senųjų giesmynų bei liaudies), kitos – pasirinktinai.

Šventės pradžioje kartu su visa parapija vaikai, lydimi Plikių ev. liuteronų pučiamųjų instrumentų orkestrėlio, giedojo Reformacijos himną „Tvirčiausia apsaugos pilis“. Į šventę atvyko visas autobusas vaikų ir kitų parapijiečių iš Klaipėdos. Labai smagus ir sveikintinas pavyzdys visiems, kad į šventę savo parapijos vaikų ar jaunimo chorą lydi parapijiečiai bei kunigas. Juk kelionėje smagu pabendrauti vieniems su kitais. Tokiu pavyzdžiu šiais metais tapo ir Jurbarko kolektyvas: į šventę atvažiavo 16 jaunųjų giesmininkų ir dar maždaug tiek parapijiečių. O ir vaikams, manau, labai smagu, kada jaučiamas parapijos kunigo bei parapijiečių dėmesys. Daugiau jaunimo atvyko iš Plikių ir Katyčių, tai kunigo L. Fetingio vadovaujami pučiamųjų instrumentų bei giesmininkų ansambliai. Visuomet labai smagu pastebėti tolimiausius šventės svečius, kuriais šiemet tapo panevėžiečių merginų tercetas su vadove Daiva Lapieniene. Iš netolimų kaimynių parapijų šventėje giedojo „Šilutės sandoros“ mergaičių ansamblis (vad. Irena Šemeklienė), Saugų ev. liuteronų parapijos solistė Saulė Kundrotaitė bei Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Degučių skyriaus ansamblis „Giedorėliai“, kaip ir kiekvienais metais atvežęs tikrai gausų vaikų bei jaunimo choriuką, kuriam vadovauja nepailstanti vadovė Vanda Marozienė. Vilniaus ev. liuteronų parapijos vaikų ansamblis, vadovaujamas Renatos Kreimerės, atvykęs kartu su ganėtinai gausiu tėvelių būriu, atvežė tikrą Reformacijai skirtą dovaną: vilniečiai pagiedojo Vilmos Sabutienės sukurtą giesmę „Liuteronai – 500“. Ateityje prašysime Vilmos, kad ši giesmė taptų visų mūsų vaikų švenčių himnu. Po šventės paprašiau Vilmą pasidalyti įspūdžiais:

„Kokie mano įspūdžiai iš šių metų vaikų ir mūsų visų šventės, kai Reformacijai 500, Švėkšnos ev. liuteronų bažnyčiai – 150, o pačiai Giesmių giesmelei – 25-eri? Tai – nuostabi šventinė diena: saulė, šviesa, šiluma. Švėkšnos miestelis visas judesy (anot šmaikštaus parapijos klebono Valdo Miliausko, „Mes tikrai reformuojamės Reformacijos metais“), bėganti švieslentės eilutė, berods, ant seniūnijos pastato sienos, kviečianti visus į šventę, bažnytėlė jauki, pasipuošusi, mus visus, svečius, pasveikino ir Seniūnas (Alfonsas Šeputis), vaikai šventiškai nusiteikę, suaugusieji džiugūs ir draugiški. Daug gyvybės! Važiuodami kartu su Vilniaus parapijos kunigu Ričardu Dokšu ir vaikais skaičiavom, kad štai 2000-aisiais vilniečiai pirmąkart vyko į Giesmių giesmelę Vanaguose – regis, ką tik, o iš tiesų – prieš 17 metų. Tai toks džiaugsmas, kad šiemet vaikai su vadove Renata Kreimere atliko tą pačią giesmę, kaip tada, atliepiančią Liuterio žinią: yra tik vienas Kelias, viena Knyga, vienas Dievas. Na, o kita giesmė – „Liuteronai – 500“ taip pat man asmeniškai brangi, nes kurta kartu su vaikais ir broliu Tomu Einikiu, kuris pats Giesmių giesmelės dalyvis ar tik ne nuo pačios pirmosios šventės, tai smagu, kad mūsų sekmadieninės mokyklėlės vaikai tikrai kaip broliai ir sesės kartu draugiškai giedojo. Ir paskui vadovės rūpesčiu dar buvo apdovanoti Reformacijos metų marškinėliais, tai galės visą vasarą linksmai traukti pasipuošę bažnyčion ir giedoti kartu su parapija, kaip mums įprasta.“

Emos ir Jurgio mama Greta iš Vilniaus papildo:

„Mano mažesnieji vaikai (9 metų Ema ir 6 metų Jurgis) tradiciškai dalyvauja Giesmių giesmelėse ir paprastai į šventę vykstame visi kartu. Kiekvieną kartą nekantriai laukiame šventės, smalsu ir įdomu atvykti vis į kitą vietą, vis į kitą bažnyčią. Šiemet važiavome į Švėkšną, kur dar nebuvome buvę, be to, šiemet – ne eiliniai, o ypatingi, Reformacijos 500 metų jubiliejaus, metai. Gal todėl šiemet ir šventės scenarijus buvo ypatingas – ne tik giedojo vaikai, bet ir visą renginį žaismingai vedė Angelas (Laura Šakurskytė-Žilinskienė), kuris vaikams pasakojo istoriją, įtraukė į veiksmą.

Vaikams stipriausia patirtis buvo jų pačių pasirodymas, iki jo buvo šiek tiek jaudulio, ar „nepamiršiu 2 eilutės iš 3 posmelio“, tačiau po pasirodymo buvo smagu jau atsipalaidavus klausytis kitų dalyvių, vaikams smagu atpažinti girdėtas, anksčiau pačių giedotas giesmes. Ir, žinoma, labiausiai lauktas momentas – dovanėlės po šventės! Šiemet Vilniaus vaikų ansamblis buvo apdovanotas simboliniais marškinėliais, skirtais Reformacijos jubiliejui!

Mus visus sužavėjo Jurbarko choristai (vad. Evelina Tamošaitytė) – tiek savo aukštu lygiu, tiek puikiom emocijom ir energija. Giesmių giesmelėje man patinka betarpiškumas ir tai, kaip paprastai ir nuoširdžiai kuriama šventė, kad vaikai būna neįsitempę, kad čia pat po pagiedojimo ar įdėmaus paklausymo jie gali lakstyti ratus aplink bažnyčią, kad į sceną kartu gali eiti visai maži broliai ar seserys ir dalyvauti kartu, kad visada jaučiamas vietos žmonių – šventės šeimininkų – rūpestis.“

Gabrielės mama Rasa iš Klaipėdos dėkojo už nuostabią šventę:

„Mes su jumis nuo 2011 metų giedame Giesmių giesmelėje, tačiau šiemet nepakartojamais įspūdžiais apdovanojome vieną mergaitę. Angelo parodytas vaikui dėmesys liko įamžintas nuotraukoje, kurią gimimo dienos proga jai įteikėme. Smagu buvo stebėti laimingus vaikučius, nors iš pradžių buvau truputį nustebusi tokiu drąsiu angelu, o dabar labai džiaugiuosi kartu su jumis, kad šiandien verčiamės kūlversčiais už ateityje pilnesnę bažnyčią. Vaikams tai padėka už jų visų metų triūsą. Labai svarbi jiems kelionė autobusu kiekvienais metais vis į kitą bažnyčią su nuostabiom ekskursijom, apdovanojimais ir filmavimu. Ne kiekviena šeima gali sau leisti išvykti ir įdėti kelionei maisto. O jūs, Dievulio vedami, darote nuostabius darbus. Dar kartą nuoširdžiai visiems dėkoju ir tikiu, kad šitos sėklos sudygs, išaugs ir duos vaisių. Nuostabūs Dievo kūriniai, atliekami angelėlių, skamba ir skambės...“

Klaipėdos ev. liuteronų bažnyčios choriuko ir ansamblių vadovė Edita Gložaitienė sakosi, kad Giesmių giesmelės šventėje dalyvauja jau 26-ąjį kartą: „Ir tikrai šiais metais šventė buvo labai įspūdinga ir džiaugsminga. Ji spinduliavo giedorėlių blizgančiomis akimis, jų reakcijomis į giesmes ir šventę vedusio Angelo Gabrieliaus pasirodymą. Šventės visos skirtingos ir tai tikrai yra tik pranašumas. Galėčiau išvardinti visus dalyvavusius ansamblius ir chorus, nes visi atliko savo programėlę su meile. Galiu pasidžiaugti įdomia Vilmos Sabutienės giesme ,,Liuteronai – 500“. Būtų gerai, kad ateityje ši giesmė suskambėtų atliekama visų vaikučių chorų. Saugų solistė Saulutė pakerėjo savo angelišku balseliu, atlikdama giesmę ,,Angelo sparnas“. Pelnytai gražiai Angelas Gabrielius atsiliepė apie gerbiamo kunigo L. Fetingio paruoštas kolektyvų giesmes. Jis paruošė net 7 giesmes ir 3 kolektyvus. Labai profesionaliai buvo atliktos „Šilutės Sandoros“ jaunimo ansamblio giesmės. Man labai smagu, kad yra daug kolektyvų, kurie atsiliepia į raginimą giedoti tradicines giesmes. Būtina puoselėti senoviškas giesmes, nes tai mūsų šaknys. Man labai patiko Jurbarko vaikų ir jaunimo choro atliekama senovinė Reformacijos giesmė „Krikščionys džiaukitės didžiai“. Ši ir kitos jurbarkiškių giesmės, atliktos su fleitos, bosinių gitarų ir mušamųjų pritarimu, nuskambėjo labai šiuolaikiškai, ir matėsi, kad vaikai gieda su užsidegimu. Labai įsiminė, kad Matas, Paulius ir Lukas Kairiai, sugiedoję savo giesmę ,,Jėzau skaisčiausias, meilėj tobuliausias“, ištvermingai sulaukė giesmių šventės finalo ir giedojo tris tikrai sudėtingas giesmes kartu su parapijos jaunimu. Vadovei tikrai nepaprasta sujungti tokius mažulėlius ir jaunimą. Pati turiu ansamblyje giedorėlius nuo 5 iki 15 metų. Paprastai per repeticiją leidžiu vaikams pasirinkti, kokią giesmę mokysimės. Pagroju tris giesmes ir jie išsirenka, kokia jiems labiausiai prie širdies. Man labai patiko, kai Vilniaus ansamblis su plaktuku, kaip ir prieš 500 metų, kalė M. Liuterio tezes prie bažnyčios durų. Vaikai galėjo piešti ir spalvoti angelus, o taip pat ritmiškai su jais mojuoti ir dalyvauti kiekvienoje giesmėje. Mano giedorėliai jau rytoj norėtų visi važiuoti į kitą Giesmių giesmelę. Mes kiekvieną repeticiją pradedame tokia maldele:

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,

iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena.

Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito,

Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.“

Linkiu organizatoriams, šventės vedėjai – Angelui, vaikų chorų bei ansamblių vadovams, parapijų kunigams ir visiems, prisidėjusiems kuriant šventę, Viešpaties palaimos ir išminties visuose darbuose. Dėkoju už Dievo žodį, už giesmes, kurios visada pakylėja ir teikia daug stiprybės.

 

Laura Matuzaitė-Kairienė,

LEBMS valdybos pirmininkė

Nuotraukos Jörgo Nasso

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.4-5

 

Švėkšniškės Danutės Gailiūnienės nuotraukas pamatyti galite čia

 

 

 

[i] Apie Švėkšnos ev. liuteronų istoriją išsamiau žiūr.: Algirdas Mikas Žemaitaitis. Gocentų giminės genealogija (5) ir Švėkšnos evangelikų liuteronų parapijos istorija// LEK, 2016 Nr.3, p.12-13