Bažnytinė muzika

„Giesmių giesmelė“ – atgaiva sielai ir kelias į bendrystę

2016 Biželio mėn. 12 d.

Į Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčią gegužės 7 d. sugužėjo jaunieji giesmininkai iš visos Lietuvos. Sulaukta svečių ir iš Latvijos. Tradicinė Lietuvos evangeliškų bažnyčių vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių giesmių šventė „Giesmių giesmelė“ ne tik vienija evangeliško tikėjimo jaunimą – tai puiki galimybė dvasiniam ir kūrybiniam vaikų ir jaunimo tobulėjimui, galimybė per giesmę, vargonų muziką prisiliesti prie bažnyčios istorijos.

Susirinkusiuosius pasveikino ir gražios šventės palinkėjo LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, Tauragės Martyno Mažvydo ev. liuteronų parapijos klebonas Mindaugas Dikšaitis, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis.

LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė su sūneliais įžiebė „Giesmių giesmelės“ simbolį-aukurą. Nuskambėjo bendra šventės dalyvių ir svečių giesmė „Viešpatie, Tu man davei“.

Jau dvidešimt ketvirtąjį kartą organizuojama šventė dedikuota gegužės pirmąjį sekmadienį minėtai Mamos dienai. Jaunieji atlikėjai ar kolektyvų atstovai, kaip sakė renginio vedėjos Guoda Bartminaitė ir Austėja Norkutė, – drąsiausieji, iš visos širdies linkėjo mamoms pačių reikšmingiausių dalykų: meilės, sveikatos, džiaugsmo, palaimos, šypsenos, stiprybės... Po šventės visi linkėjimai kartu su baltais balionais pakilo į dangų.

Šventę pradėjo šeimininkai – Tauragės „Šaltinio“ ir Martyno Mažvydo progimnazijų mokinukų, lankančių evangelikų liuteronų tikybos pamokas, ansamblis, kuriam vadovaujama Tatjana Kalvanienė. Jie atliko dvi giesmeles. Editos Gložaitienės vadovaujamam Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos vaikų ansambliui ir solistams, atlikusiems tris giesmeles, pritarė fleitų ansamblis. Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vaikų ir jaunimo folkloro ansambliui „Vorusnėlė“ vadovauja „Giesmių giesmelės“ šventės iniciatorė dr. Dalia Kiseliūnaitė. Vaikų grupės atliekamai giesmelei smuiku pritarė mažoji Antonina Tarasova. Bažnyčią sudrebino bendrai vaikų ir tėvų atliekama D. Bortnianskio giesmė „Aš meilės garbinu galybę“ (1822 m.). Joje galima buvo išgirsti liaudies, džiazo ir operinio dainavimo stilių sintezę, ir matyti gražią ir simbolišką kartų kaitą: giesmę pradėjo mažoji solistė Ūla Zvėrkaitė (ansamblio vadovės D. Kiseliūnaitės anūkė), antrą giesmės posmelį tęsė jos mama, džiazinio vokalo atstovė Julija Zvėrkienė, o toliau tęsė Klaipėdoje gerai žinoma operos solistų pora Jana ir Viačeslavas Tarasovai. O jų sūnus, jaunasis vargonininkas Vladimiras Tarasovas, sugrojęs G.F. Handelio „Watter Music" 1-ją dalį, meistriškumu užkariavo šventės dalyvių simpatijas. Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos solistei penkiametei Kotrynai Norkutei šventei pasirengti padėjo mama Evelina Norkienė. Mažoji solistė atliko giesmelę „Baltas angelėlis“. Balsu ir nuoširdumu žavėjo ir kita pagėgiškė Raimonda Bajoraitė, kuriai pasirengti padėjo mokytoja E. Norkienė. Ko gero, amžiumi jauniausias buvo Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos vaikų ansamblis, sugiedojęs dvi giesmeles. Mažųjų angelėlių vadovės – Morta Kačionaitė ir Renata Moraitė-Kreimerė. Vienas didžiausių kolektyvų į „Giesmių giesmelę“ atvyko iš Jurbarko. Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčios vaikų ir jaunimo chorui vadovauja Evelina Tamošaitytė, o akompanavo Vadžgirio (Jurbarko r.) kultūros namų jaunimo grupė „Sauja“, vadovė Lina Lukošienė. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijai atstovavo ir šaunusis brolių Mato, Pauliaus ir Luko Kairių tercetas. Jų mokytoja – mama L.Matuzaitė-Kairienė. Kelis muzikinius kūrinius susirinkusiesiems dovanojo Plikių evangelikų liuteronų parapijos kunigo Liudviko Fetingio vadovaujami muzikantai, Katyčių globos namų „Globavita“ ansamblis. Plikių parapijos vaikų pučiamųjų instrumentų orkestrėlis, nors grojo tik keturiais pučiamaisiais instrumentais, bažnyčią sudrebino tikrąja to žodžio prasme – pagaugai per kūną bėgo ne vienam šventės dalyviui. Į prasmingą šventę gražiai įsiliejo ir Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijos, Ž. Naumiesčio gimnazijos Degučių skyriaus choras, vadovaujamas Vandos Marozienės ir Sergejaus Nikonovo, bei Šilutės evangelikų liuteronų parapijos „Sandoros“ jaunimo ansamblis, vadovaujamas Irenos Šemeklienės. Kaip ir pernai, šventės neaplenkė Ogrės (Latvija) evangelikų liuteronų parapijos jaunimo duetas, kuriam vadovauja Raimonds Alpe. Šventę pradėjo mažieji Tauragės giesmininkai mokinukai, o pabaigė daug aplodismentų sulaukęs parapijos gospelo choras „Gloria“, vadovaujamas Rasos Levickaitės-Šerpytienės.

Šventės pabaigoje kiekvienas kolektyvas buvo apdovanotas padėkos raštais, saldžiais prizais ir balionais, prie kurių buvo pritvirtinti lapeliai su jų pačių palinkėjimais mamytėms. Šventę apjungė dar viena bendra prasminga giesmė. Kristijono Donelaičio žodžius šiai giesmei pritaikė Vokietijoje tarnaujantis evangelikų liuteronų kunigas Valdas Žielys, paėmęs tekstą iš kun. K. Donelaičio eilėraščio „Kiekvienam daryti gera“. Tai labai prasmingos eilės, kurias turi žinoti tiek didelis, tiek mažas: „Kiekvienam daryti gera savo darbu ir žodžiu. Visad elgtis taip, kaip dera, ir teisingas būt geidžiu. Nekerštauti niekada, gyvo padaro gailėti, Dievą, žmones jo mylėti – mano priedermė šventa!“.

Šią giesmę atliko visi šventės dalyviai, akomponuojant Vadžgirio instrumentinei grupei „Sauja“. Šventės pabaigoje LELB vyskupas M. Sabutis visus sukaupė „Tėve mūsų“ maldai bei tradicinei evangelikų liuteronų atsisveikinimo giesmei „Taigi imk mano ranką“.

Didžiausias iššūkis jauniesiems giesmininkams ir jų vadovams buvo sustoti bendrai nuotraukai. Po kone tris valandas trukusios šventės mažieji pabiro aplink bažnyčią padūkti, pabendrauti ir saulutės šiluma pasimėgauti.

Kaip sakė šventę organizuojančios Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos valdybos pirmininkė L. Matuzaitė-Kairienė, sulaukta apie 150 jaunųjų giesmininkų, o kartu su dalyvius lydėjusiaisiais Tauragės parapija tą dieną sulaukė per 200 svečių iš įvairių Lietuvos parapijų.

„Dalyvių gal ir nebūta daugiau nei pernai ar užpernai, tačiau jaučiasi vis augantis ir tobulėjantis vaikų parengimo lygis. Labai džiugina, kad vadovai dažniau išdrįsta naudoti vis įvairesnius gyvus instrumentus akompanimentui. Labai džiugu, kad atsiranda jaunimo, norinčio pagroti šventėje net ir didžiaisiais vargonais. Džiaugiuosi ir dėkoju Tauragės Martyno Mažvydo ev. liuteronų parapijai bei jos kunigui Mindaugui Dikšaičiui už svetingumą ir nuoširdų bendradarbiavimą padedant organizuoti šventę vaikams,“ – po šventės kalbėjo LEBMS valdybos pirmininkė.

Kitąmet giesmininkai patrauks į Švėkšną. „Giesmių giesmelės“ simbolinį aukurą šventės organizatorė, LEBMS valdybos pirmininkė L.Matuzaitė-Kairienė perdavė Švėkšnos evangelikų liuteronų parapijos kunigui Valdui Miliauskui, kitąmet sulauksiančio gausaus giesmininkų būrio savo parapijoje.

 

Raimonda Alysienė

Nuotraukos autorės

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.4-5