Pasaulyje

Išrinktas naujas Pasaulio Liuteronų Sąjungos generalinis sekretorius

Spalio 22-27 d. Šveicarijoje Chavannes-de-Bogis, netoli Ženevos, posėdžiavusi Pasaulio Liuteronų Sąjungos taryba išrinko naują PLS generalinį sekretorių. Juo septynerių metų kadencijai spalio 26 d. išrinktas kunigas Martinas Junge iš Čilės.

Tai pirmas Lotynų Amerikos atstovas, išrinktas į tokias aukštas PLS pareigas. Keturiasdešimt aštuonerių metų M.Junge PLS generalinio sekretoriaus pareigas perims 2010 m. rudenį, po tų metų liepą Štutgarte, Vokietijoje, vyksiančios PLS generalinės asamblėjos. Jis pakeis nuo 1994 m. PLS generaliniu sekretoriumi tarnavusį zimbabvietį kun. dr. Ishmaelį Noko, kuris 2008 m. vasarą paskelbė nesieksiantis trečios kadencijos.

Išrinktasis PLS generalinis sekretorius M.Junge žada tęsti I.Noko suformuluotą nuostatą „Būti liuteronu reiškia būti ekumenišku“. Būtent I.Noko kadencijos metu 1999 m. spalio 31 d. buvo pasirašyta Jungtinė nuteisinimo doktrinos deklaracija tarp Pasaulio Liuteronų Sąjungos ir Romos Katalikų Bažnyčios. 2006 m. liepą prie deklaracijos prisijungė ir Pasaulio Metodistų Taryba.

PLS prezidentui vyskupui Markui S.Hansonui paskelbus rinkimų rezultatus, kreipdamasis į PLS tarybą, M.Junge iškilmingai pasižadėjo stiprinti PLS vienijamų liuteronų bažnyčių tarpusavio ryšius, o Sąjungos narių nuomonių įvairovės derinimą pavadino „uždaviniu ir iššūkiu“. Pasaulio Liuteronų Sąjungą palyginęs su polifoniniu orkestru, išrinktasis PLS gen. sekretorius pažymėjo, jog šiuo metu jaučiamas disonansas, tačiau „pasak muzikos teorijos, be disonanso nebūna harmonijos“.

M.Lange teologiją studijavo 1980-1986 m. Getingeno Georgo Augusto universitete Vokietijoje, 1989 m. ordinuotas kunigu Čilės evangelikų liuteronų bažnyčioje. Iki 2000 m. kunigavo dviejose Santjago liuteronų parapijose, 1996-2000 m. buvo Čilės evangelikų liuteronų bažnyčios prezidentas. Nuo 2000 m. rugsėjo – PLS Misijos ir plėtros departamento Lotynų Amerikos ir Karibų regiono sekretorius. M.Junge yra vedęs, turi du vaikus.

Pasaulio Liuteronų Sąjunga jungia daugumą viso pasaulio liuteronų, jai priklauso šimtas keturiasdešimt bažnyčių septyniasdešimt devyniose valstybėse, vienijančios 68,5 milijono tikinčiųjų.

Pasaulio Liuteronų Sąjungos generalinį sekretorių renka PLS taryba, sudaryta iš PLS prezidento, iždininko ir keturiasdešimt aštuonių narių, renkamų PLS generalinės asamblėjos, kuri paprastai šaukiama kas šešerius metus. PLS tarybos posėdžiai rengiami maždaug kas pusantrų metų. PLS generalinis sekretorius reziduoja Ženevoje, Šveicarijoje.

pagal lwi, eni ir „The Christian Post“

parengė Kęstutis Pulokas