Pasaulyje

Įvyko Lenkijos evangelikų liuteronų bažnyčios Sinodas

2009 m. balandžio 17 d., penktadienį, Varšuvoje Šv. Trejybės ev. liuteronų bažnyčioje iškilmingomis pamaldomis savo posėdį pradėjo Lenkijos ev. liuteronų bažnyčios Sinodas. Sinodo inauguracijos pamokslą pasakė kun. prof. Marcinas Hintzas.

Pamokslą sako kun. prof. Marcinas Hintzas

Svarstymas, kuris rėmėsi Velykų Evangelija apie į Emausą keliaujančius mokinius, baigtas tokiais žodžiais:

Ar mes, pernelyg susitelkdami į Didįjį Penktadienį, nenustojame Velykų džiaugsmo? Ar sugebame taip džiaugtis Dievo Prisikėlimu, kaip džiaugiasi Rytų krikščionys? Ar sugebėtume kaip tie du mokiniai, po visos dienos kelionės į šventas vietas, vėl grįžti pas brolius ir seseris Jeruzalėje tik tam, kad pasidalintume žinia apie mūsų susitikimą su Jėzumi ir atsivertimą?

Kleopui ir jo bendražygiui šis išgyvenimas toks svarbus, kad nepaisydami 3 ar 6 valandų kelio, nuovargio ir laiko, jie įgauna naujų jėgų ir eina atgal į Jeruzalę, kad pasidalintų su kitais žinia, jog Jėzus gyvas. Pasitikėkime Juo, brangieji, ir neškime mūsų viltį pasauliui.

Pasibaigus pamaldoms Sinodo posėdis persikėlė į Liuteronų Centrą Miodowos g. 21, kur ir buvo tęsiamas po sekmadienio pietų.

Bažnyčios Sinodo pavasarinė sesija yra vadinamoji įprasta sesija. Vadovaujantis Bažnyčios teise, posėdžio metu buvo pateiktos ir priimtos Bažnyčios Vyskupo, Sinodo Prezidento, Konsistorijos, Sinodo komisijos ir kitų bažnytinių institucijų ataskaitos už praeitus metus. Taip pat pritarta Konsistorijos 2008 m. veiklai ir priimti nežymūs šių metų bažnyčios biudžeto pakeitimai.

Pagal Sinodo Tarybos pasiūlytą posėdžio tvarką viena iš temų, kuria penktadienio vakarą užsiėmė Sinodo atstovai, buvo susipažinimas su Istorijos Komisijos darbo rezultatais, susijusiais su komplikuotu klausimu dėl Bažnyčios atstovų kontaktų su buvusia Valstybės saugumo tarnyba. Išklausius Istorijos Komisijos Kolegijos pirmininko vysk. Mieczysłowo Cieślaro ataskaitos, vysk. Januszo Jaguckio pasiaiškinimų ir diskusijų, nuspręsta, kad ši tema bus tęsiama tolesnio posėdžio metu.

Po šeštadienio debatų Sinodas nesuteikė pasitikėjimo votumo Bažnyčios vyskupui ir priėmė nutarimą dėl jo kadencijos sutrumpinimo.

Sekmadienis prasidėjo pamaldomis su Šv. Vakariene, pamokslą sakė vysk. Ryszardas Boguszas.

Sinodas taip pat užsiėmė vienu iš svarbiausių dabartinių etinių klausimų: in vitro metodo taikymo sąlygomis. Kun. prof. Marcinas Hintzas pateikė Sinodo komisijos sudarytą teologijos ir tikėjimo pareiškimą, kuris po diskusijos buvo priimtas kaip Bažnyčios pozicija.

Sinodas taip pat nusprendė finansiškai paremti bažnyčios statybą Wisloje Głębcuose iš bendrų bažnyčios lėšų.

Iš www.luteranie.pl

Vertė Jolanta Kvaukaitė