Aktualu

Karklėje Reformacijos jubiliejus paminėtas malda ir giesmėmis

Lietus negąsdino. A. Urbio nuotr.

2017 Spalio mėn. 16 d.

Minint 500-ąsias Reformacijos metines, rugpjūčio 27 d. Karklės (Karkelbėkio, Karklininkų) bažnytvietėje vyko šventinės pamaldos „Atstatykime šventorių savo sielose“.

Karklės sugriautos bažnyčios vietoje šventinės pamaldos – jau tradicija, kurią puoselėja senieji Karklės ir jos apylinkių gyventojai bei naujakuriai, vildamiesi čia atstatyti maldos namus, tad susirinko nemažas sambūris.

Pamaldose kunigas Mindaugas Žilinskis maldomis ir susikaupimu kvietė kiekvieną savo sieloje atstatyti Tikėjimo Bažnyčią ir tuo tikėjimu prisidėti prie Karklės bažnyčios atstatymo.

Šventinėse pamaldose dalyvavę solistas Liudas Mikalauskas ir akompaniatorė Audronė Juozauskaitė sukūrė nuostabią aurą giesmėmis Dievo meilei ir meilės himnais Tėvynei, giliai sujaudino susirinkusiuosius.

Pamaldos vyko po atviru dangumi, o prapliupęs lietus neišgąsdino susibūrusių bendrystei, tik paskatino labiau suvokti tikėjimo stiprybę. Pasak Liudo Mikalausko, mus aplankė Dievo apvaizda – lietumi Dievas fiziškai su mumis susilietė. Tad dėkojame Dievui už suteiktą palaimą ir bendrystės jausmą maldoje.

Dėkojame kunigui Mindaugui Žilinskiui už maldą ir tikėjimo įžiebtį, dėkojame Liudui Mikalauskui ir Audronei Juozauskaitei už sudrebintas sielos stygas, dėkojame visiems prisidėjusiems, kad tokia šventė įvyko, ir dėkojame susirinkusiesiems už puikią bendrystę po lietumi.

 

Karklės evangelikų liuteronų parapijos vardu

Arvydas Urbis

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.9