Pasaulyje

Konsekruotas naujas Lenkijos ev. liuteronų vyskupas

2010 Vasario mėn. 18 d.

2010 m. sausio 6 d. Varšuvoje konsekruotas naujas Lenkijos evangelikų liuteronų bažnyčios (Lenkijoje, kaip ir kai kuriose kaimyninėse valstybėse, oficialiai vadinama evangeliška Augsburgo išpažinimo bažnyčia) vyskupas. Naujuoju Lenkijos ev. liuteronų bažnyčios vadovu Sinodo rudens sesijos metu išrinktas kun. Jerzy Samiec.

Šie vyskupo rinkimai buvo surengti dėl to, kad 2009 m. balandį vykęs Sinodas sutrumpino tuometinio Lenkijos ev. liuteronų bažnyčios vyskupo Januszo Jaguckio kadenciją, nesuteikęs jam pasitikėjimo votumo dėl paskelbtų įtarimų sovietmečiu aktyviai bendradarbiavus su Valstybės saugumo tarnyba.

Konsekracijos išvakarėse surengtoje spaudos konferencijoje vyskupas elektas Jerzy Samiec kalbėjo apie artimiausiu metu bažnyčios laukiančius uždavinius. Jis pabrėžė, kad svarbiausias Bažnyčios uždavinys – skelbti Evangeliją, tačiau svarbi ir švietėjiška veikla bei pagalba vargstantiesiems. Būtina puoselėti ir plėtoti ekumeninius santykius, tuo pat metu nepamirštant savosios tapatybės ir šaknų. Vykdant bažnyčios išorės ir vidaus misiją, labai svarbu žinoti, kuo gyvena žmonės, įsiklausyti į jų poreikius. Bažnyčia turi eiti į žmones, likdama ištikima Evangelijai ir Bažnyčios mokymui, čia kyla įvairių iššūkių. Vyskupas elektas atsakė ir į žurnalistų klausimus apie liustraciją. Jis pabrėžė, kad šis darbas bus atliktas ir paskelbta tiksli informacija, atspindinti tiek praeities klaidas, tiek dvasininkų heroizmą komunistinės priespaudos metais.

Naujasis vyskupas yra gimęs 1963 m., studijas Varšuvos teologijos akademijoje magistro laipsniu baigė 1988 m., kunigu ordinuotas 1989 m., tarnavo keliose parapijose, taip pat buvo jaunimo sielovadininkas, dirbo tikybos mokytoju, nuo 2003 m. – Lenkijos liuteronų katechetų asociacijos prezidentas. Sinodo nariu tapo 1998 m., nuo 2007 m. iki išrinkimo vyskupu buvo Sinodo pirmininkas. Vedęs. Lenkijos ev. liuteronų bažnyčios vyskupo kadencijos trukmė – dešimt metų, vyskupas tampa ir Lenkijos ekumeninės bažnyčių tarybos prezidiumo nariu.

Iškilmingose konsekracijos pamaldose Šv. Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčioje dalyvavo daugiau nei septyni šimtai tikinčiųjų, susirinkusių iš visos Lenkijos, giedojo trys chorai. Naujojo vyskupo konsekracijai vadovavo iki to momento Lenkijos ev. liuteronų bažnyčios vadovu buvęs vyskupas Janusz Jagucki, asistavo Slovakijos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Miloš Klátik ir Pomeranijos ev. liuteronų bažnyčios (Vokietija) vyskupas Hans-Jürgen Abromeit. Tarp užsienio valstybių liuteronų bažnyčių atstovų iš Čekijos, Vokietijos, Vengrijos, Suomijos, Olandijos, Švedijos, Ukrainos, Rusijos, JAV konsekracijoje dalyvavo ir Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Jānis Vanags, Estijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder, D.Britanijos liuteronų bažnyčios vyskupė Jana Jeruma-Grinberga… Naująjį vyskupą pasveikino Europos Parlamento pirmininkas prof. Jerzy Buzek (Lenkijos liuteronas iš Glivicės parapijos, kurioje kunigavo naujasis vyskupas), Pasaulio Liuteronų Sąjungos bei organizacijų partnerių atstovai, taip pat Lenkijos ev. reformatų ir Lenkijos ev. metodistų bažnyčių vadovai bei Romos katalikų bažnyčios Lenkijoje hierarchai.

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai konsekracijos pamaldose atstovavo kun. dr. Darius Petkūnas. Su Lenkijos ev. liuteronų bažnyčios Mozūrijos vyskupijos, kuri ribojasi su Lietuva, vyskupu Rudolfu Bazanowskiu jis aptarė konkrečias abiejų bažnyčių ateities bendradarbiavimo galimybes. Pasiūlymą bendradarbiauti vyskupas entuziastingai priėmė.

Pagal www.luteranie.pl, www.ekumenia.pl ir kt.
parengė Kęstutis Pulokas