Bendrystės ryšiai

Kretingos liuteronų parapija stiprina ryšius su Švedijos liuteronais

„Mūsų bendrystė stiprėja per giesmę,“ – pristatydamas Kretingos parapijos jaunimo ansamblį kalbėjo Švedijos Osby parapijos vargonininkas Bengt Almfjord.

2005 m. balandžio 28 d. - gegužės 2 d. Švedijoje, Osby mieste, svečiavosi Kretingos choristai. Prieš metus Kretingą aplankęs choras iš Švedijos pastebėjo parapijos jaunųjų giedotojų talentą ir juos pakvietė aplankyti Osby parapiją. Su didžiuliu entuziazmu jaunimas ruošėsi išvykai. Ansamblis ta proga išmoko giesmių ne tik anglų kalba, bet ir keletą švediškų, kad galėtų kartu su švedų jaunimu giedoti pamaldose. Choristai jautė didelę atsakomybę, nes buvo pakviesti giedoti krikščioniškas giesmes ne tik bažnyčioje, bet ir tradicinėje švedų pavasario šventėje, kurioje visuomet susirenka daugybė žmonių.
Dauguma jaunimo grupės narių užsienyje apsilankė pirmą kartą. Juos maloniai nustebino švedų susidomėjimas Lietuva ir ypač jos tradicijomis. Švedus ypač domino solisčių Ievos ir Augustės Petkūnaičių tautiniai rūbai, ir, kaip nebūtų keista, šukuosenos, nes Švedijoje retai galima pamatyti mergaitę supintomis kasomis. Be koncertų bažnyčioje jaunimas lankėsi Osby miesto mokyklose. Jaunimui paliko įspūdį ideali mokyklų švara – įžengę į mokyklą vaikai ir jaunimas visuomet nusiauna bautus. Kretingiškiai pasekė švedų pavyzdžiu ir pamokų metu vaikščiojo tik su kojinėmis. Jaunimas dalyvavo pamokose, sportavo, dainavo, mokėsi švedų kalbos. „Išmokome sakinį: ‚Aš einu į parduotuvę pirkti pieno,‘ nes švedų jaunimas geria daug pieno,“ – kalbėjo jaunieji choristai. Švedų mokyklose mokiniai maitinami nemokamai, kas irgi nustebino kretingiškius.
Osby parapija nuosekliai laikosi tradicinės Švedijos bažnyčios liturginės tvarkos. Kita vertus, šalia tradicinių giesmių jaunimas įsiterpia su įvairių pasaulio tautų giesmėmis. Jauni žmonės ypač mėgsta ekumenines Taize bei afrikiečių krikščioniškas giesmes. Pamaldose dalyvavo Osby miesto meras ir jo pavaduotojas, kurie ne kartą lankėsi Kretingoje ir gerais žodžiais atsiliepė apie Kretingos rajono savivaldybės merą Valerijoną Kubilių ir buvusį mero pavaduotoją, dabartinį seimo narį, Virginijų Domarką. Mero šeima yra aktyvi parapijos gyvenime ir, kretingiškių nuostabai, parapijos salėje paruošė pietus.
Kretingos parapija jau nuo 1992 metų palaiko seseriškus ryšius su Osby parapija. Ją ne kartą yra aplankę kunigai Staffan Ljungman ir Bengt Swenson. Osby liuteronai visokeriopai remia Kretingos parapiją ir jos jaunimo veiklą. Parapija kiekvienais metais paaukoja dalį lėšų kalėdinėms dovanėlėms vaikams. Jaunimo apsilankymas Osby miestelyje sustiprino ryšius tarp abiejų parapijų ir ypač tarp jų jaunimo. Osby jaunimo grupė nusprendė artimiausiu metu aplankyti Kretingos evangelikų liuteronų parapiją.

Inga Petkūnienė