Konferencijos, seminarai

Kunigų konventas Palangoje

2016 Balandžio mėn. 20 d.

Bent kelis kartus metuose Lietuvos liuteronų bažnyčios kunigai renkasi į konventą, kuriame išklausomi teologiniai pranešimai, aptariami dvasininkams ir jų tarnystei aktualūs teologiniai bei praktiniai klausimai. Šiemet toks konventas įvyko Palangos bažnyčioje balandžio 13-14 dienomis.

Renginį atidarė vyskupas Mindaugas Sabutis malda ir giesme. Jame dalyvavo ne tik Lietuvos bažnyčios kunigai, bet ir garbūs svečiai iš JAV Misurio Sinodo Liuteronų Bažnyčios. Sinodo atstovas Eurazijai kun. James Krikava savo pranešime kalbėjo apie Sakramentų teologiją. Jame jis aptarė priežastis, kodėl liuteroniškoji Reformacija išsaugojo viduramžių sakramentinį pamaldumą ir jo svarbą šiandien. Kun. Daniel Johnson iš Ajovos valstijos kalbėjo apie Simeono giesmės „Dabar gali, Valdove“ (Lot. Nunc Dimittis) liturginę teologiją, o kun. dr. Christopher S. Ahlman iš JAV, šiuo metu gyvenantis Leipcige, kur tarnauja misijoje tarp musulmonų, padarė pranešimą apie Bažnyčios muziko rolę pasaulyje. Su kunigais toliau artimus ryšius palaiko jų ilgametis bičiulis, kun. dr. Charles Evanson. Po 16 metų tarnystės Lietuvos bažnyčioje kun. Ch. Evanson 2015 m. grįžo atgal į JAV, tačiau ir toliau dalyvauja tokiuose konventuose nuotoliniu būdu per „Skype“ vaizdo konferencijas. Šį kartą kunigas kalbėjo apie tai, kaip galima trumpai paaiškinti kas yra liuteroniškoji Reformacija ir kaip pristatyti visuomenei kertinius jos aspektus.

 

Renginio pabaigoje kunigai aptarė įvairius jų tarnystei svarbius klausimus. Asta Pukienė dvasininkams pristatė projektą „Vaikų kalėdos“, į kurį jau ne vienerius metus yra įsijungusi Šiaulių parapija, o kun. Remigijus Šemeklis supažindino su jau baigiama ruošti konfirmantų mokymo programa. Su ypatingu dėmesiu bažnyčia žvelgia į artėjančius 2017 m., kuomet minės liuteroniškosios Reformacijos 500-tų metų jubiliejų. Dvasininkai pasidalijo mintimis, kaip būtų galima tinkamiau pažymėti šią progą, kokius renginius reikėtų organizuoti minint šį svarbų jubiliejų.

 

 

 

Kun. Darius Petkūnas