Pasaulyje

Lėktuvo katastrofoje žuvo liuteronų kunigas - Lenkijos kariuomenės evangelikų kapelionas

Balandžio 10 d. pasaulį sukrėtusioje Lenkijos lėktuvo katastrofoje, prie Smolensko nusinešusioje visų devyniasdešimt šešių lėktuvu skridusių žmonių gyvybę, žuvo ir Lenkijos kariuomenės evangelikų kapelionas, pulkininkas Adam Pilch. Drauge su Lenkijos Respublikos prezidentu ir kitais valstybės atstovais į Rusiją kunigas vyko pagerbti prieš septyniasdešimt metų Katynėje sovietų išžudytų karo belaisvių lenkų.

Adam Pilch buvo gimęs 1965 m. birželio 26 d. Nuo 1990 iki 1993 m. tarnavo Varšuvos Šv.Trejybės ev. liuteronų parapijos antruoju kunigu, paskui kunigavo Varšuvos Kristaus Dangun Žengimo ev. liuteronų parapijoje. Nuo 1999 m. ėjo Lenkijos kariuomenės evangelikų vyr. kapeliono pavaduotojo pareigas, pastaruosius dešimt metų buvo sausumos pajėgų dekanas. Jau dvidešimt metų kartą per mėnesį kun. A.Pilch Varšuvoje rengė ekumenines pamaldas, dalyvavo Lenkijos Biblijos draugijos veikloje. Buvo Šypsenos ordino kapitulos narys. Už nuopelnus humanitarinės pagalbos srityje buvo apdovanotas Pasaulio medicinos akademijos Alberto Schweitzerio aukso medaliu.

Kęstutis Pulokas