Kelionės, vizitai

Lietuvos liuteronų kunigai aplankė Romą

Vyskupas ir kunigai Šv. Petro bazilikoje Vatikane.
Kun. Remigijaus Šemeklio nuotrauka.

2015 Kovo mėn. 29 d.

Bažnyčios kunigai, su vyskupu Mindaugu Sabučiu bei konsistorijos nare Milita Poškiene, priešpaskutinę Gavėnios laikotarpio savaitę praleido Romoje, kur aplankė žymiąsias miesto bažnyčias - Laterano Šv. Jono baziliką, Šv. Petro baziliką, Šv. Pauliaus baziliką, Panteoną (Švč. Mergelės Marijos ir Visų Kankinių bažnyčią) ir daugelį kitų krikščionybės istoriją liudijančių vietų.

Vatikane Lietuvos delegaciją pasitiko šios valstybės sekretoriato sekcijos ryšiams su valstybėmis monsinjoras dr. Visvaldas Kulbokas. Monsinjoras supažindino su Vatikano istorija, aprodė Šv. Petro Baziliką su jos šventenybėmis bei Šv. Petro kapą. Dvasininkus taip pat maloniai priėmė Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prie Šventojo Sosto dr. Irena Vaišvilaitė, delegaciją supažindinusi su ambasados veikla. Istorijos mokslų daktarė liuteronų kunigams priminė apie vietas, kurias kelionės į Romą metu aplankė Martynas Liuteris bei pastebėjo, kad liuteronų turistai dažnai renkasi jiems sudarytą šių vietų maršrutą.

Kunigams gilų įspūdį paliko sąryšis tarp tradicijos ir modernizmo – ryškus kontrastas tarp imperijos senovę menančių pastatų ir modernaus Romos miesto gyvenimo. Istorinių pastatų Romoje gausu ir, nepaisant jų antikinio amžiaus, beveik visi jie yra atviri turistams. Kai kuriose senojo miesto gatvėse teko matyti senovinių pastatų, kurių žemutinė dalis buvo vandalų išpaišyta grafyčiu.

Vizito Romoje metu kunigai apsistojo Šventojo Kryžiaus iš Jeruzalės bazilikos piligrimams skirtose patalpose. Šioje bažnyčioje saugomos unikalios relikvijos, tokios kaip ap. Tomo pirštas, keli Kristaus erškėčių karūnos spygliai, Viešpaties kryžiaus fragmentai, tarp jų ir vinis, kuriuo buvo prikaltas Išganytojas, bei ant kryžiaus kabėjęs kaltinamasis užrašas graikų, hebrajų ir lotynų (INRI) kalbomis. Romos katalikų piligrimai šias relikvijas garbina dėl jų ypatingos reikšmės. Liuteronai tiki, kad išganymo kelyje jie yra arčiau Viešpaties klausydamiesi jo Žodžio ir priimdami Altoriaus Sakramentą.

Penkių dienų vizitą, kuris tęsėsi nuo kovo 23 iki 27 dienos, parėmė Vokietijos Lipės žemės liuteronų Bažnyčia. Paskutiniąją kelionės dieną dvasininkai aplankė už antikinio miesto gynybinių sienų esančią Šv. Pauliaus baziliką, kurioje ilsisi tautų apaštalo kūnas. Jei daugumos Naujojo Testamento ir ankstyvosios krikščionybės laikų palaidojimų autentiškumas pagrįstas tradicija, tai dėl ap. Pauliaus kapo nekyla abejonių. Liuteronų kunigams tai ypatinga vieta, nes liudijime apie Kristų apaštalas nuolatos pabrėžė išteisinimą vien per tikėjimą. Šią žinią Šv. Paulius nešė iš Damasko į Jeruzalę, Kolosus, Tesaloniką, Atėnus, Efezą, Romą, ir net Ispaniją. Jo skelbtoji Evangelija tapo iššūkiu ne tik antikiniam, hedonistiniam pasauliui, bet ir šiandieniniam, tarp krikščioniškų vertybių ir liberalių idėjų besiblaškančiam žmogui. Pagonių apsuptai Kristaus Bažnyčiai Romoje ap. Paulius rašė: „Aš nesigėdiju Evangelijos. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam“ (Rom.1,16).

 

 

Kun. Darius Petkūnas