Bendrystės ryšiai

Lipės bažnyčios superintendento vizitas - stiprinama bendrystė su Lipės krašto bažnyčia

„Mūsų bažnyčioje nėra parapijos, kuri nežinotų apie bendrystę su Lipės krašto bažnyčia. Tie ryšiai puoselėjami vos tik Lietuva atgavo nepriklausomybę ir jie apima visas mūsų bažnyčios gyvenimo sritis,“ – susitikime su naujuoju Lipės bažnyčios superintendentu kun. Andreas Lange kalbėjo vyskupas Mindaugas Sabutis.

Susitikimas su Lipės bažnyčios superintendentu A. Lange ir bendrystės koordinatoriumi kun. Frank Erichsmeier įvyko 2006 m. balandžio 8 d., Vilniuje. Abi bažnyčios pasidalino savo bažnytinio gyvenimo patirtimi bei nubrėžė ateities bendradarbiavimo gaires. Vyskupas M. Sabutis kalbėjo, kad Lietuvos bažnyčia ir toliau norėtų išlaikyti tokius pat glaudžius bendrystės ryšius su Lipės bažnyčia.
Lipės bažnyčia nuo 1992 m. visapusiškai rėmė Lietuvos liuteronų bažnyčios atgimimą. Ji padėjo restauruoti sovietiniais metais nuniokotas bažnyčias, rėmė diakonijos projektus, jaunimo ir muzikinę veiklą. Pernai Lipės bažnyčia nusprendė paremti ir kunigų pensijų fonda, šiam projektui skirdama nemažą sumą lėšų. „Mes visuomet mąstome, kuo mes galėtume prisidėti prie mūsų bažnytinės bendrystės?“ – kėlė klausimą M. Sabutis. „Kita vertus, bendrystė apima ne vien materialią pusę - yra ir dvasinė plotmė.“
Lipės liuteronų bažnyčią sudaro 11 parapijų. Jose 21 kunigas aptarnauja 32 tūkstančius tikinčiųjų. Parapijos savo dydžiu ženkliai skiriasi viena nuo kitos, kai kurios iš jų turi netgi po tris kunigus. Lipės bažnyčia, kaip ir Lietuvos, savo krašte yra mažumos bendruomenė, tik Lipėje daugumos bažnyčia yra ne Romos katalikų, bet Evangelikų reformatų. Todėl kaip ir Lietuvos, taip Lipės bažnyčia nuolatos kelia savo tapatybės klausimą. „Mes keliame klausimą ką šiandien reiškia būti liuteronu?“ – pastebėjo superintendentas. Jis prisiminė, kad dalis kunigų lankėsi Olandijos liuteronų bažnyčioje, kuri taip pat yra mažumos bendruomenė, ir buvo nustebinti pamatę Olandijos liuteronus studijuojančius Bažnyčios tikėjimo išpažinimo raštus. Lipės bažnyčia didelį dėmesį skiria darbui su jaunimu, nes nuo jaunosios kartos įsijungimo į parapijinį gyvenimą priklauso bažnyčios ateitis. Nemažiau aktualus yra misijos klausimas. Bažnyčioje apie 10 procentų narių meldžiasi sekmadieninėse pamaldose. Kiti yra pasyvūs nariai, kurie moka bažnyčios metinį mokestį, tačiau į pamaldas atvyksta retai. „Mes misiją vykdome tarp tokių bažnyčios narių. Save jie laiko tikinčiais ir nori likti liuteronų bažnyčioje. Mūsų tikslas yra paviesti juos aktyviau dalyvauti bažnyčios gyvenime.“
Susitikimo metu abiejų bažnyčių atstovai apžvelgė tarpusavio bendrystės vaisius. Susirinkusieji sutiko, kad misija ir jaunimo veikla yra dabartinis bažnyčios gyvenimo prioritetas. Abi bažnyčios nusprendė ir toliau dalintis savo patirtimi bei išlaikyti artimus tarpusavio bendrystės ryšius. Konsistorija, atsakydama į Lipės bažnyčios superintendento apsilankymą, planuoja Lipės bažnyčią aplankyti šių metų rugsėjo mėnesį.

Kun. dr. Darius Petkūnas