Bažnytinė muzika

Muzikos, literatūros ir istorijos šventė Vilkyškiuose

2017 Biželio mėn. 08 d.

Vienoje iš dešimties šių metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių balandžio 9 d., Palmių sekmadienį, prasidėjęs 7-asis tarptautinis festivalis „Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2017“, pirmuoju koncertu Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje paminėjo 100-ąsias vokiečių rašytojo Jonaneso Bobrovskio gimimo metines.

Festivalio dalyviai galėjo apžiūrėti J. Bobrovskio (1917–1965) memorialinį darbo kambarį ir ekspoziciją Vilkyškių ev. liuteronų parapijos namuose. 1917 m. balandžio 9 d. Tilžėje gimęs būsimasis rašytojas daugelį vaikystės vasarų praleido senelės ūkyje Mociškiuose netoli Vilkyškių, čia susipažino su būsimąja žmona. Rašytojo kūrybai būdingos lietuviškos temos.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčioje, kun. Mindaugas Kairys trumpai pristatė J. Bobrovskio biografiją ir kūrybą. Pasak kunigo, jau vaikystėje J. Bobrovskis atmintinai cituodavo Šventąjį Raštą, mokėjo giesmių, Karaliaučiuje išmoko groti vargonais, giedojo katedros chore, įsijungė į krikščioniškąjį jaunimo judėjimą, vėliau aktyviai veikė Išpažįstančiojoje bažnyčioje...

Šventėje dalyvavęs Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis padėkojo kunigo žmonai, LEBMS vadovei Laurai Matuzaitei-Kairienei už festivalio koncertų organizavimą, VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovei Ilonai Meirei už krašto atstovavimą kovo viduryje Leipcige, Vokietijoje, vykusioje knygų mugėje, dailininkei Kristinai Blankaitei už krašto istorijos puoselėjimą bei įvairių visuomenių iniciatyvų skatinimą, o kun. M. Kairį pasveikino su gimtadieniu. Žodį tarė ir LR Seimo narė Guoda Burokienė, viena iš Lietuvos mažųjų kultūros sostinių judėjimo iniciatorių. Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazijos moksleiviai paskaitė J. Bobrovskio kūrybos ištraukų, padainavo jo eilėmis sukurtų dainų.

Minėjimą vainikavo multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio ir vargonininko Rimvydo Mitkaus koncertas.

Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginiai Vilkyškiuose tęsiasi.

 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.4-5