Bažnytinė muzika

Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo vargonų muzika

2016 Liepos mėn. 22 d.

Kai kurie žmonės nežino, kaip svarbu, kad jie yra čia. Kai kurie žmonės nežino, kaip pasidaro gera vien juos pamačius, kaip nudžiugina jų šilta šypsena. Tokie žmonės yra Heidi ir Werner Kiupel iš Bad Iburgo (Vokietija). Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčiai iš savo asmeninių lėšų jie padovanojo nuostabius vargonus ir mikrofoną. Beveik savaitę juos montavo ir derino vargonų meistras Jorgas Nasas (Jorg Nass).

Nuoširdų ačiū tiems geros valios žmonėms taria Pagėgių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Gediminas Kleinas, parapijos pirmininkas Petras Vaišvilas, vargonininkė Evelina Norkienė ir visi tikintieji.

Ir dar visų Pagėgių savivaldybėje esančių organizacijų vardu nuoširdžiai dėkojame draugijai „Pagalba Lietuvai“ (Bad Iburg) ir viso to krašto žmonėms už didžiulę humanitarinę pagalbą, kuri atkeliauja į Pagėgius du kartus per metus. Liepos 12-ąją ji vėl mus aplankė.

Tegul bus išreikšta padėka ir buvusiai vokiečių kalbos mokytojai Nijolei Gluškovai, nes šioje labdaringos veiklos srityje ją būtų galima pavadinti „pilkuoju kardinolu“. Ji atlieka didžiulį darbą talkindama visiems žmonėms tiek čia Pagėgiuose, tiek Bad Iburge. Ačiū jai!

Taigi skambant ponų Kiupelių padovanotų vargonų muzikai „giedosime Viešpačiui dėkodami... Jis apdengia dangų debesimis, parūpina žemei lietaus, kalnuose želdina žolę“ (Psalmė 147, 7-8).

 

Erna Vaišvilienė,

Pagėgių evangelikų-liuteronų parapijos tikybos mokytoja, „Pagėgių Sandoros“ darbuotoja.

 

"Šilokarčema"