Šventės, jubiliejai

Paminėtas Žukų bažnyčios 110 metų jubiliejus

2017 Spalio mėn. 30 d.

Sekmadienį, spalio 15 dieną, Žukų evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko pamaldos, kurių metu paminėtas šių labai gražių maldos namų su aukštu raudonų plytų bokštu 110 jubiliejus.

Šios bažnyčios kunigas Edikas Šulcas telefonu sakė, kad pagal jo turimu dokumentus, 1907 metų rugsėjo 27 dieną „pašventinta bažnyčia su romantinio stiliaus bokštu, varpais ir vargonai“ – toks esantis vertimas iš vokiečių kalbos. Liudininkų atsiminimais, varpai tuomet buvo tokie skardūs, kad jų aidas skambėjo ir Viešvilėje.

 

Žukuose, sakė kunigas E.Šulcas, nėra labai gausi parapija – iš viso 19 asmenų. Tačiau šiais metais šioje bažnyčioje buvo dvejos krikštynos, kurių vienerios kaip tik praėjusį sekmadienį. Ir nors šie mažieji parapijiečiai dar nėra įtraukti į sąrašus, tačiau šiokios tokios gausėjimo tendencija džiugina.

 

Jubiliejinėse pamaldose, vadovaujant kunigui bei skambant vargonams, kuriais grojo Jonas Dikšaitis, buvo giedamos šventos giesmės. Buvo ir gražus bei prasmingas pamokslas. Po viso ir buvo pakrikštytas šio kaimo naujagimis.

 

Po visų apeigų į bažnyčią atėję pasimelsti šio atokiau nuo pagrindinių kelių esančio Žukų kaimo gyventojai, kunigo E.Šulco pakviesti arbatos puodeliui bei betarpiškam pabendravimui, suėjo į kleboniją. Nuo šiol šaltuoju metų laiku klebonijoje bus ir meldžiamasi.

 

Kunigas E.Šulcas Žukų bažnyčioje kunigauja aštuoneri metai. Maldai bei susikaupimui jis taip pat kviečia Piktupėnų, Skaudvilės ir Lauksargių parapijos žmones.

 

Už gražias šios bažnyčios 110 jubiliejaus nuotraukas dėkojame Astai Andrulienei.

 

 

 

Saulius Sodonis,

 

“Šilainės kraštas”

 

 

 

Astos Andrlulienės nuotraukos.