Pasaulyje

Pasaulinės Liuteronų Sąjungos piligrimų stotis Vitenberge

PLS generalinis sekretorius kun. dr. Martin Junge ir PLS prezidentas

vysk. dr. Munib Younan pasiruošę piligriminei kelionei

2016 Liepos mėn. 17 d.

Birželio 14 dieną Kosvige (vok. Coswig, Saksonija-Anhaltas, Vokietija) Šv. Mikalojaus (St. Nicolai) bažnyčioje prasidėjo piligriminė kelionė į Vitenbergą, į kurią po pamaldų, palaiminti PLS prezidento, vyskupo dr. Munibo Younano, leidosi per 200 piligrimų iš daugiau nei 35 pasaulio valstybių, tarp kurių buvo ir atstovai iš Lietuvos – Šakių evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininkė Daiva Kalinauskaitė ir LELB Konsistorijos prezidiumo narys kun. Virginijus Kelertas.

Pirmasis piligrimų sustojimas žengiant Liuterio keliu buvo Apollensdorfe, kur piligriminės kelionės dalyviai susirinko stadione. Sustojimo tema „Žmonės – už pinigus neįgyjama“. Stadione pastatytose palapinėse piligriminės kelionės dalyviai galėjo susipažinti su įvairių šalių karo pabėgėlių dalia ir PLS jiems teikiama pagalba. Piligrimai buvo suskirstyti mažesnėmis grupelėmis ir PLS savanorių padedami galėjo patys praeiti sumodeliuotu keliu, kuriame laukė užduotis per penkias minutes su šeima palikti namus, keliauti į svetimą kraštą ieškant prieglobsčio, registracija pabėgėlių centre ir kitos patirtys, su kuriomis susiduria karo pabėgėliai.

Antrasis sustojimas buvo taip pat Apollensdorfe. Sustojimo tema „Kūrinija – už pinigus neįgyjama“. Sustojimo kuratoriai – evangelikų organizacija „Duona pasauliui“ (Brot für Die Welt). Sustojimo metu buvo galimybė apmąstyti atsakingą Dievo mums patikėtų turtų vartojimą ir pajusti, kad su šiandieniniu gyvenimo būdu mes žengiame Dievo kūrinijos naikinimo link, naikindami ir patys save.

Paskutinis sustojimas buvo Liuterio sode Vitenberge. Sustojimo tema „Išganymas – už pinigus neįgyjamas“. Temą pristatė Žemutinės Saksonijos Misija kartu su Leipcigo Misija. Sustojimo metu buvo galimybė apmąstyti vis daugiau žmonių pritraukiančią kryptį, vadinamąją „gerovės evangeliją“ – klaidingą mokymą, prieštaraujantį liuteroniškajai teologijai ir tradicijai.

Liuterio sode, kuriame pasitinkant Reformacijos 500 metų jubiliejų sodinami viso pasaulio Bažnyčių medžiai, auga ir 164 numeriu pažymėtas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios medis, kurį 2010 m. spalio 10 d., atstovaudamas LELB vyskupui Mindaugui Sabučiui, pasodino Lipės evangelikų liuteronų bažnyčios superintendentas kun. Andreas Lange. Šia proga bibliniam votumui buvo pasirinktas Dievo Žodis iš Patarlių knygos 13,12: „Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.“

Birželio 15 d. Vokietijos prezidentas Joachimas Vilhelmas Gauckas ir PLS vadovai Liuterio sode atidengė skulptūrą „Dangaus Kryžius“.

 

Kun. Virginijus Kelertas

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.6

 

 

PLS generalinis sekretorius kun. dr. Martin Junge ir PLS prezidentas vysk. dr. Munib Younan pasiruošę piligriminei kelionei

 

Birželio 15 d., trečiadienį, Vokietijos prezidentas, liuteronų kunigas Joachimas Gauckas drauge su PLS prezidentu vysk. dr. Munibu Younanu ir PLS gen. sekretorium kun. dr. Martinu Junge Liuterio sode Vitenberge iškilmingai atidengė skulptūrą „Dangaus kryžius“ („Himmelskreuz“, skulptorius Thomasas Schönaueris iš Diuseldorfo).