Pasaulyje

Pasaulio Bažnyčių Tarybai vadovaus Norvegijos liuteronas

Ženevoje rugpjūčio 26 – rugsėjo 2 d. posėdžiaujantis Pasaulio Bažnyčių Tarybos centro komitetas rugpjūčio 27 d. penkerių metų kadencijai išrinko naują generalinį sekretorių.

Juo tapo evangelikų liuteronų kunigas dr. Olav Fykse Tveit iš Norvegijos. PBT generalinio sekretoriaus pareigas šių metų pabaigoje jis perims iš dr. Samuelio Kobios, Kenijos metodistų kunigo, kuris PBT vadovavo nuo 2003 m., o pernai pareiškė nesieksiantis antros kadencijos. Generalinio sekretoriaus rinkimuose su Olavu Fykste Tveitu varžėsi presbiterionų kunigas, teologijos profesorius Park Seong-won iš Pietų Korėjos.

Naujasis PBT gen. sekretorius yra gimęs 1960 m. lapkričio 24 d., kunigu įšventintas 1987 m. Pastaruoju metu, nuo 2002 m., buvo Norvegijos Bažnyčios Ekumeninių bei tarptautinių ryšių tarybos gen. sekretorius. Pasaulio Bažnyčių Taryboje jis priklausė Tikėjimo ir tvarkos plenarinei komisijai, taip pat buvo antrasis Palestinos-Izraelio Ekumeninio Forumo grupės pirmininkas.

Krikščionių vienybės siekianti Pasaulio Bažnyčių Taryba įkurta 1948 m., šiandien ji vienija 349 protestantų bei ortodoksų bažnyčias su 560 milijonų tikinčiųjų 110 valstybių. Pasak naujojo gen. sekretoriaus, šiandien PBT derėtų stiprinti kontaktus su sparčiai augančiomis evangeliškomis ir sekmininkų bažnyčiomis bei siekti glaudesnio protestantų ir Romos katalikų bendradarbiavimo. Romos katalikų bažnyčia nėra PBT narė, tačiau yra atstovaujama kai kuriuose PBT komitetuose.

Pagal eni ir lwi parengė Kęstutis Pulokas