Diakonija

Pirmieji projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ įgyvendinimo metai

2017 Biželio mėn. 02 d.

VšĮ „Liuteronų diakonija“, siekdama skatinti inovatyvias socialines paslaugas Jurbarko ir Pagėgių regionuose, nuo 2016 metų kovo mėnesio įgyvendina projektą „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“. Projektą inicijavo Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig-Holstein) diakonija, kuri projektui įgyvendinti subūrė 11 organizacijų iš Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos.

Dažnai paslaugos grindžiamos labiau tradicijomis ir pasenusiomis nuostatomis, susijusiomis su palankių socialinių sąlygų neturinčių grupių padėtimi, nei dialogu su pačiais tai grupei priklausančiais žmonėmis. Skatinant tikslinių grupių dalyvavimą, ne tik suteikiama galimybė veiksmingesniam paslaugų teikėjų ir paslaugų naudotojų bendravimui, bet ir leidžiama palankių socialinių sąlygų neturinčioms grupėms pajusti, kad jos yra pripažintos ir į jas žiūrima rimtai.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas galutinių naudotojų poreikiams nustatyti. Projekto partneriai dalijosi poreikių nustatymo gerąja praktika, sudarė poreikių nustatymo metodų sąrašus, poreikių vertinimo priemones, organizavo susitikimus su vienišais tėvais, priklausomybe sergančiais asmenimis ir atliko šių tikslinių grupių poreikių tyrimus. Apibendrinus vienišų tėvų poreikių vertinimo rezultatus, pastebima, kad šie žmonės yra kuklūs ir jaučiasi vieniši, jie nedrįsta prašyti pagalbos, jiems trūksta padrąsinimo, informacijos apie teikiamas paslaugas, bendravimo su panašioje situacijoje esančiais tėvais. Priklausomybės ligomis sergantiems asmenims labiausiai trūksta integracijos į visuomenę priemonių. Nustatyti poreikiai yra pagrindas diegiant paslaugų inovacijas.

SEMPRE projekto metu skatinamas naujų idėjų, susijusių su socialinėmis paslaugomis, pažangiais socialinių paslaugų teikimo būdais ar esamų paslaugų adaptavimu, generavimas. Per ateinančius projekto metus bus sudarytas paslaugų inovacijų priemonių sąrašas, generuojamos mažų projektų idėjos. Perspektyviausias paslaugų idėjas sieksime paversti nedideliais projektais. Šie projektai – tai praktinis įgalinimo priemonių taikymo paslaugų plėtroje pavyzdys. Tai nedidelės apimties iniciatyvos vietos lygmeniu, kuriomis siekiama pagerinti palankių socialinių sąlygų neturinčių tikslinių grupių narių gyvenimo sąlygas.

Projekto tikslams pasiekti reguliariai organizuojami projekto pagrindinės grupės tarptautiniai susitikimai. 2016 m. rugsėjį Berlyne organizuota pirmoji atvira konferencija ir partnerių susitikimas, 2017 m. balandžio 5-7 dienomis projekto partneriai susitiko Klaipėdoje.

Esame dėkingi Jurbarko rajono savivaldybei, Pagėgių savivaldybei, kitoms regiono organizacijoms, mokykloms, fiziniams asmenims, dalyvaujantiems projekte. Šios darbo grupės prisideda įgyvendinant inovatyvų, Baltijos jūros regione analogo neturintį tarptautinį projektą.

Norime pakviesti vienišus tėvus, priklausomybe sergančius asmenis ar jų šeimos narius, kitus norinčius prisidėti asmenis ar organizacijas prisijungti prie projekto veiklų. Diskusijų klubų laikas ir vieta skelbiama VšĮ „Liuteronų diakonija“ puslapyje www.diakonija.lt. Daugiau informacijos rasite www.sempre-project.eu. Į Jūsų klausimus atsakys regiono koordinavimo grupės vadovė Ingrida Karūnienė, el. p. ingrida.karuniene@gmail.com

 

Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.4-5