Bendrystės ryšiai

Priekulės parapijiečiai aplankė Priekulę

“Apie Latvijos Priekulę mes esame girdėję anksčiau, tačiau net neįsivaizdavome kaip atrodys jų miestelis, bažnyčia ir parapija,” - dalijosi įspūdžiais priekuliškiai. 2006 m. birželio 11 d., Šventosios Trejybės sekmadienį, Priekulės parapija nuvyko į Latvijos Priekulę ir iškilmingomis pamaldomis paminėjo jų bažnyčios atstatymo aštuntų metų jubiliejų.

Latvijos Priekulės pirmąją bažnyčią pasatatė von Korff’ų šeima 1683-84 m. Tuomet Priekulės miestelis buvo von Korff’ų nuosavybė. Bažnyčia buvo rekonstruotra 1792 m. ir tarnavo parapijai iki 1944 m., kuomet ji buvo sugriauta. Pokario laikotarpyje miestelio centre stovėjo tik apgriuvusios bažnyčios sienos ir bokštas, o parapija meldėsi klebonijos salėje. 1995 m. Latvijos liuteronų bažnyčia ir Priekulės parapija nusprendė atstatyti Dievo namus ir 1998 m. birželio 6 d. juos iškilmingai pašventino arkivyskupas Janis Vanags.

Po pamaldų ... Iš kairės: kun. dr. Charles Evanson, kun. dr. Darius Petkūnas, kun. dekanas Ainārs Jaunskalže, kun. Hans Jönsson. Nuotr. D. Petkūno.

Priekuliškius širdingai sutiko Latvijos Priekulės kunigas Hans Jönsson. Jis baigė Lundo universitetą, tačiau dėl tradicinio liuteroniško požiūrio į kunigišką tarnystę jam nebuvo leista tapti kunigu Švedijos bažnyčioje. Tuomet jį pakvietė atvykti į Latviją ir ordinavo Latvijos arkivyskupas Janis Vanags, paskirdamas aptarnauti Priekulės ir dar tris aplinkines parapijas. Jubiliejinėse pamaldose pamokslą pasakė ir Šventosios Vakarienės elementus pašventino Liepojos diocezijos dekanas Ainārs Jaunskalže. Pamaldose taip pat dalyvavo kunigai Charles Evanson ir Darius Petkūnas.

Priekulės parapijiečiai prie Latvijos Priekulės bažnyčios altoriaus. Nuotr. D. Petkūno.

Priekuliškiai stebėjosi, kokia panaši Latvijos Priekulės parapijos liturgija į apeigų tvarką jų parapijoje. “Muzika buvo ta pati, skyrėsi tik žodžiai, kurie mums skambėjo keistokai,” –kalbėjosi parapijiečiai. Latvijos priekuliškiams ypač patiko Lietuvos Priekulės parapijos jaunimo choras ir parapijos duetas.
Abi parapijos žinojo apie to paties pavadinimo miestelį gretimoje šalyje, tačiau tai buvo buvo pirmas kartas kada susutiko jų nariai. Šių miestelių liuteronai pastebėjo kad jų parapijos panašios ir dydžiu, ir pokario metų istorija. Juk ir Lietuvos Priekulės parapija karo metu neteko savo istorinės bažnyčios ir meldėsi parapijos name – buvusioje konfirmantų mokymo salėje. Abiejų parapijų tikintieji džiaugėsi susitikimu ir nusprendė toliau palaikyti artimus ryšius dažnai lankydami vieni kitus. Šis priekuliškių

Latvijos Priekulės bažnyčia pokario metais.

susitikimas buvo dar vienas žingsnis gilinant bendrystę tarp Lietuvos ir Latvijos liuteronų parapijų.

Kun. dr. Darius Petkūnas

Atrestauruota Priekulės bažnyčia