Šventės, jubiliejai

Priekulės tikintieji dalijosi Kalėdų šventės džiaugsmu

2017 Gruodžio mėn. 25 d.

Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas” (Lk 2, 10-11).

Ir šiemet Priekulės parapija Kristaus gimimo šventę sutiko pilnutėlėje bažnyčioje. Šventines pamaldas, kuriose dalyvavo virš 90 tikinčiųjų, papuošė muzikinė programa. Jaunoji solistė Smiltė Petraitytė po varpų skambesio giedojo giesmelę: „Kas ten miega taip gražiai, guli prakarte kukliai“, o liturgijoje kalėdinius kūrinius giedojo parapijos vargonininkė Inga Petkūnienė su jau pilnametėmis dukromis Ieva ir Auguste.

Sveikindamas tikinčiuosius, parapijos kunigas pasidžiaugė, kad Bažnyčioje gerai žinomo vargonų statytojo Jörgo Naßo pastangų dėka, parapija yra gavusi tikrus, nedidelis vargonus, kuriems skambant parapijos muzikinis gyvenimas dar labiau pagyvės. Kunigas taip pat pasidžiaugė, kad Kalėdų proga parapijos taryba išleido 2018 metų sieninį kalendorių su istorinės bažnyčios atvaizdu, kuris po pamaldų buvo įteiktas kiekvienai šeimai.

 

Darius Mizgeris