Liuteroniškai Reformacijai 500

Reformacijos metų konferencija Šiauliuose

2017 Gruodžio mėn. 01 d.

Reformacijos 500 metų jubiliejus spalio 14 d. minėtas Šiauliuose. Ekumeninę konferenciją „Reformacija ir šiandiena“ Šiaulių valstybinės kolegijos didžiojoje salėje drauge rengė Šiaulių ev. liuteronų parapija, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Jungtinė metodistų bažnyčia, Evangelijos krikščionių bažnyčia, Šiaulių R. katalikų vyskupijos jaunimo centras ir VšĮ „Gyvenimo sparnai“.

Konferenciją vedė Šiaulių ev. liuteronų parapijos kunigas Romas Pukys ir „Tiesos žodžio“ pastorė Anželika Krikštaponienė. Šiaulių miesto savivaldybės vardu konferencijos dalyvius pasveikino ir organizatoriams padėkojo miesto tarybos narys Gediminas Beržinis-Beržinskas.

Susirinkusieji išgirdo tris turiningus pranešimus. Lietuvos edukologijos universiteto profesorius dr. Deimantas Karvelis skaitė pranešimą „Trys Reformacijos bangos ir jų įtaka Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“. LELB vyskupas Mindaugas Sabutis kalbėjo apie „Reformacijos pradžią ir jos įtaką Europoje“. Pranešimą „Modernieji evangelikai – Reformacijos plėtros vaisius“ skaitė Škotijos baptistų kolegijos Glazge prorektorė dr. Lina Toth (buv. Andronovienė).

Konferenciją apibendrino ekumeninė diskusija „Evangelikai ir katalikai kartu – ko galime pasimokyti vieni iš kitų“, kurioje prie minėtųjų pranešėjų prisijungė Šiaulių Šv. Jurgio R. katalikų parapijos klebonas kun. dr. Saulius Matulis. Anot diskusijos dalyvių, krikščionybės įvairovė yra krikščioniškojo pasaulio realybė nuo pirmosios bažnyčios laikų, todėl skirtingų konfesijų atstovai gali ne tik rasti bendrą kalbą, bet ir papildyti bei praturtinti vieni kitus.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.10-11

 

 

Nuotraukos Gintauto Tumulio