Diakonija

Šakių vaikų globos namai – ant populizmo aukuro

Virginijus Kelertas: „Kas grąžins europines lėšas,
jei globos namai bus uždaryti spaudžiant ministerijai?“

2017 Spalio mėn. 26 d.

Daugiau kaip dešimtmetį veikiantys Šakių vaikų globos namai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) sulaukė pranešimo, jog nuo 2020 metų privalės nutraukti veiklą, nors prieš trejus metus SADM pritarė, kad bendruomeniniai vaikų globos namai už Europos Sąjungos lėšas statytųsi naują pastatą.

Ministerija tokį reikalavimą argumentuoja tuo, kad Lietuvoje yra atsisakoma institucinių, didelių vaikų globos įstaigų ir pereinama prie globos šeimose ir šeimynose.

 

Nuo 2005 metų veikiančios viešosios įstaigos Šakių vaikų globos namų, kurios dalininkai yra Šakių evangelikų liuteronų parapija ir Šakių evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Šakių sandora“, vadovai nesupranta, kodėl vaikams geriau augti ankštame daugiabučio namo bute nei erdviose, atskirose patalpose įsikūrusiose šeimynose.

 

Neseniai šventė įkurtuves

 

Šakių vaikų globos namai veiklą pradėjo 2005 metais buvusios klebonijos pastate, kuriame priglaudė pirmuosius tėvų globos netekusius vaikus. 2014 metų rudenį liuteronų parapijai priklausančiame sklype, šalia senojo vaikų globos namų pastato, buvo pastatyti nauji. Jų statyba kainavo beveik pusę milijono eurų. Pelno nesiekianti organizacija, kuri daugiausia išgyvena iš labdaros ir paramos, valstybės skiriamų pinigų vaikams išlaikyti, lėšų statyboms gavo iš Europos Sąjungos (ES) fondų, kai parengė projektą. Jo įgyvendinimui pritarė ir SADM.

 

Naujų modernių globos namų keturiuose atskiruose korpusuose su virtuvėmis, miegamaisiais ir pagalbinėmis patalpomis pagal šeimynos principą gyvena po aštuonis vaikus. Rekonstruotame senajame pastate įrengti dar du korpusai. Šiuo metu Šakių vaikų globos namai iš viso yra priglaudę 53 vaikus, likusius be tėvų globos.

 

Didžiuliame, beveik 3 hektarų parapijai priklausančiame žemės sklype yra nedidelis parkas, tvenkinys, žaidimų aikštelės.

 

Šakių vaikų globos namų direktorius kunigas Virginijus Kelertas pažymėjo, kad vaikų globa – tai lyg senųjų europinių tradicijų tęsinys. Mat pirmuosius vaikų namus Šakių krašte XIX amžiuje įsteigė baronas Gustavas von Keudellis.

 

Per daug globotinių

 

SADM iniciatyva ši tradicija po kelerių metų gali nutrūkti. „Ministerija iš mūsų pareikalavo iki metų pabaigos pateikti planą, kaip mūsų globos namai mažės, kad iki 2020-ųjų juos būtų galima uždaryti“, – teigė V. Kelertas.

 

Ministerija „Lietuvos žinioms“ pateiktame paaiškinime patvirtino, kad nuo 2020 metų be tėvų globos likusiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa, išskyrus globą iki 3 mėnesių, negalės būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. Taip nurodyta Socialinės globos normų apraše, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Vaikų globos namai – institucija, kurioje globojama daugiau kaip 10 vaikų.

 

Ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa nuo 2020 metų galės būti teikiama tik bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Socialinių paslaugų kataloge nurodyta, kad bendruomeniniai vaikų globos namai yra trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose – name, bute – pagal šeimai artimos aplinkos modelį gyvena iki 8 vaikų.

 

„Kadangi Šakių globos namuose gyvena daugiau vaikų, jie, nors ir yra šeimyninio tipo, nėra laikomi bendruomeniniais, tačiau galėtų jais tapti ateityje, jei tokia bus steigėjų valia“, – aiškino SADM valdininkai.

 

Poreikio mažėti nėra

 

Šakių vaikų globos namų direktorius V. Kelertas stebėjosi SADM iniciatyva uždaryti juos tada, kai tokios įstaigos vaikams labai reikia. „Tendencijos tokios, kad tėvų globos netekusių vaikų vis daugėja. Aplinkinių savivaldybių atstovai skambina mums ir teiraujasi, ar nėra laisvų vietų“, – tikino jis.

 

Anot V. Kelerto, SADM reikalavimas keistas dar ir dėl to, kad prieš rengiant naujo globos namų pastato statybos ir finansavimo projektą buvo konsultuojamasi su ministerija ir įsiklausyta į tuomečius jos siūlymus. Todėl pastatas yra pritaikytas vaikams gyventi šeimynomis.

 

Be to, jei vaikų globos namai nutrauks savo veiklą nepraėjus penkeriems metams, kai buvo įgyvendintas ES finansuotas projektas, gali tekti grąžinti pastato statybai gautas europines lėšas. „Kas jas grąžins, jei globos namai bus uždaryti spaudžiant SADM. Gal pati ministerija?“ – svarstė Šakių vaikų globos namų vadovas.

 

V. Kelerto teigimu, sunkiai suvokiami ir paaiškinimai, kodėl jų bendruomeniniai vaikų globos namai neatitinka šeimyninių globos namų sampratos, – esą keliami sunkiai suprantami reikalavimai. Mat dabar šeimynos gyvena ne butuose daugiabučiame name, o globos namų pastate, nors ir turi atskirus įėjimus, o korpusai yra kur kas didesni nei patys didžiausi butai Šakių daugiabučiuose namuose. Be to, viename žemės sklype, nesvarbu, kokio jis dydžio, negali stovėti daugiau kaip vienas namas, kuriame gyventų globojami vaikai.

 

„Dabar mūsų šeimynose 4 darbuotojai prižiūri 8 vaikus. Pagal siūlomą koncepciją persikelti į butus galėtų šeimynos su 6 vaikais, kuriuos prižiūrėtų 6 darbuotojai. Jiems reikės mokėti atlyginimus. Iš kokių lėšų tai bus daroma?“ – klausė V. Kelertas.

 

Jis stebėjosi, kad kažkodėl manoma, jog parapijos bendruomenė – ne bendruomenė, o kai vaikai auga šeimynose globos įstaigoje, nevyksta jų socializacija, nors patys globos namai įsikūrę šalia Šakių miesto centro. Netoli yra poliklinika, ligoninė, parapijos bažnyčia, mokyklos, individualūs gyvenamieji namai, kuriuose taip pat auga vaikai. Uždaryti – ne išeitis

 

Uždaryti – ne išeitis

 

„Lietuvos žinių“ kalbintas Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis teigė suprantantis SADM siekį, kad kuo daugiau be tėvų globos likusių vaikų būtų globojami šeimose. Tačiau kol kas rajone nėra paruošta tiek šeimų, kad jos galėtų priglausti visus be globos likusius vaikus.

 

„Manau, kad šiuo pereinamuoju laikotarpiu tokios įstaigos kaip bendruomeniniai vaikų globos namai yra neišvengiamos. Jų reikia, nes nėra kur dėti vaikų. Galbūt po kažkiek metų tokių globos namų ir nereikės, bet kol kas be jų neišsiverčiame“, – teigė E. Pilypaitis. Anot jo, rajone tėra trys šeimos, priimančios globoti vaikus.

 

Todėl, Šakių rajono vadovo nuomone, vargu ar dirbtiniais kliuviniais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai galima pasiekti, kad jų neliktų. Geriau reikėtų valstybės mastu sudaryti kiek galima palankesnes sąlygas vaikų globai šeimynose – nepalikti globotojų be poilsio dienų ar atostogų, net be galimybės susirgti.

 

Pati Šakių rajono savivaldybė jau ėmėsi iniciatyvos pagelbėti – skyrė lėšų šeimynoms, kad jos galėtų pasisamdyti socialinio darbuotojo padėjėją. „Pirmiau reikėtų sustiprinti šeimynas ir jau paskui spręsti, ką daryti su vaikų globos namais“, – svarstė E. Pilypaitis.

 

Ne sklypai ir namai yra svarbiausia

 

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto Šeimos ir vaiko gerovės pakomitečio pirmininkas Rimantas Jonas Dagys neslėpė nusistebėjimo dėl SADM noro uždaryti Šakių vaikų globos namus. Anot jo, nors Lietuvoje ir norima pereiti nuo institucinės vaikų globos prie globos šeimose bei šeimynose, į šį procesą neturi būti žvelgiama formaliai. „Nemanau, kad pastatų sklype skaičius turi nulemti globos namų ateitį“, – pažymėjo parlamentaras.

 

Pasak jo, suprantamas valdininkų noras globojamų vaikų gyvenimą priartinti prie gyvenimo šeimose. Tačiau visuomet reikia atsižvelgti į realias aplinkybes, nes svarbiausias turi būti noras vaikus išmokyti gyvenimo šeimose – kaip jos veda bendrą ūkį, kaip tvarkosi. Ar to bus mokomasi vaikų globos namuose įsikūrusiose šeimynose, ar išnuomotuose butuose – nėra taip jau svarbu.

 

„Lietuvoje per sparčiai bandoma atsisakyti bendruomeninių vaikų globos įstaigų. Juk matome, kad vaikų, kuriems reikalinga globa, daugėja, o šeimų ir šeimynų, sutinkančių juos globoti, daugėja ne taip greitai. Todėl bent kol kas vaikų globos namai perspektyvos nėra praradę, nes savivaldybės aiškina, kad jos nebeturi kur dėti vaikų“, – kalbėjo R. J. Dagys.

 

 

Kazys KAZAKEVIČIUS

 

“Lietuvos žinios”