Bendrystės ryšiai

Seseriškoje Brünlos parapijoje – 175 metų bažnyčios pašventinimo jubiliejus

Brünlos parapijos istorija siekia dar ikireformacinius laikus. Jubiliejus, kurį šiemet paminėjo parapija – tai 1835 m. lapkričio 10-11 dienomis įvykęs bažnyčios – tokios, kokia ji atrodo šiandieną, – pašventinimas. Pati Brünlos parapija nėra didelė. Ji vienija apie 400 tikinčiųjų.

Ryšiai su Brünlos parapija buvo užmegzti 1995 metais, kunigui Virginijui Kelertui lankantis Vokietijoje, kur jį pasiekė žinia, kad Brünlos parapija turi tris nenaudojamus varpus, skambėjusius bažnyčioje nuo 1921 metų. Šie varpai buvo per sunkūs bažnyčios bokšto konstrukcijai, tad parapija išsiliedino naujus. Kunigui paprašius, parapija mielai sutiko senuosius varpus padovanoti. Didžiausias varpas atkeliavo į naujai statomą Jurbarko bažnyčią, vidurinysis suskambo Šakių bažnyčioje, o mažiausiasis varpas savo gaudesiu kviečia tikinčiuosius į Vištyčio bažnyčią.

Ši varpų istorija nupynė glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo gijas tarp Šakių bei Sudargo ir Brünlos parapijų. Įvyko ne viena tikinčiųjų kelionė iš Šakių į Brünlos ir iš Brünlos į Šakius. Tapome viena šeima, nepaisant mus skiriančio tūkstančio kilometrų atstumo, tuo metu buvusių valstybių sienų ir kalbos barjero.

Kai Brünlos parapijos tikintieji į Šakius atvyko pirmą kartą, Šakių parapijos gyvenimas atrodė apgailėtinai. Tuo metu Šakiuose nebuvo, kur gyventi kunigui, Bažnyčia dar nebuvo pradėta remontuoti, jos randai priminė skaudžius sovietų okupacijos laikus, o buvusi klebonija atrodė niekados neprisikelsianti...

Brünlos parapijos tikintieji neliko abejingi Šakių parapijos vargui. Jų apsilankymas 1996 m. buvo pirmas, bet ne paskutinis. Brünlos parapijos tikinčiųjų dėka buvo sudarytos sąlygos kunigui gyventi Šakiuose, įrengti vaikų globos namai buvusioje klebonijoje, remontuojamas bažnyčios priestatas. Dešimtis kartų parapijos tikintieji, palaiminti kunigės Steffi Stark ir vadovaujami Johannes Kunze, išnaudodami sunkiu darbu užtarnautų atostogų laiką ir negaudami jokio atlygio, nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro liedami savo prakaitą žadino mirtimi paženklintas parapijos mūrų sienas naujam gyvenimui.

Džiaugėmės 2008 m. lapkričio 2 d. galėdami dalyvauti 175-ojo bažnyčios pašventinimo jubiliejaus pamaldose. Jose dalyvavo ir Vilniaus parapijos ansamblis „Adoremus“, vadovaujamas Renatos Moraitės. Sveikinimo žodį tarė ir susirinkusiuosius palaimino LELB vyskupas Mindaugas Sabutis. Kunigas V.Kelertas jubiliejaus proga padovanojo iš Lietuvos atvežtą buko sodinuką, kuris po pamaldų pasodintas bažnyčios šventoriuje, simboliškai paliudijant krikščionių pašaukimą – nors į akis žvelgia nežinomybės žiema, grasinanti mirtimi, turėdami gyvybės pavasario viltį, pasitikėdami Dievo malone, mes sodiname medį.

Sveikiname Brünlos parapiją ir linkime jos tikintiesiems, kad Dievas, apgaubęs savo meile, lankytų jų gyvenimą taip, kaip jie savo meile keitė ir keičia mūsų gyvenimą.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2008 Nr.10-11