Bendrystės ryšiai

Šilutės liuteronų parapija užmezgė ryšius su Švedijos Ovansjö parapija

Š. m. gegužės mėnesio 5 - 10 dienomis 8 žmonių grupė iš Šilutės evangelikų – liuteronų parapijos lankėsi Švedijoje. Kelionės tikslas – užmegzti partnerinius ryšius su Švedijos evangelikų – liuteronų bažnyčia.

Švedijos ELB Ovansjö parapijos kunigas Karl – Erik Tysk š. m. vasario mėnesio pradžioje kreipėsi į Lietuvos ELB Konsistoriją. Jis ieškojo parapijos Lietuvoje, netoli Klaipėdos miesto, su kuria gelėtų užmegzti partnerinius ryšius. Vasario mėnesio pabaigoje aplankęs keletą Klaipėdos krašto bažnyčių, susidomėjo Šilutės parapija, nes šios bažnyčios freskoje pamatė vieno labai gerbiamo Švedijos liuteronų vyskupo atvaizdą! K. E. Tysk susitiko su Šilutės ev. liut. parapijos kunigu Remigijumi Šemekliu bei bažnyčios tarybos nariais. Tada jis pakvietė šilutiškius paviešėti jo aptarnaujamoje Ovansjö parapijoje Švedijoje, Kungsgården miestelyje.

Gegužės 5 dieną, po Kristaus Dangun Žengimo pamaldų, išvykome Švedijos link. Visą naktį važiavę, ankstų rytą pasiekėme Paldiski uostą, esantį netoli Estijos sostinės. Aštuonias valandas plaukėme iki Švedijos uosto Kapelskär. Tik įvažiavus, nustebino mums neįprasta Švedijos gamta. Įspūdį paliko didžiulės uolos, laukuose ir miškuose gulintys akmenys. Vienam iš mūsų teko pastebėti briedį bei fazanus! Stebino ir tai, jog keliai iškirsti uolose. Nuo uosto dar važiavome penkias valandas, kol vėlai vakare pasiekėme Kungsgården miestelį.
Apsistojome Ovansjö parapijiečių šeimose. Mus priėmę žmonės - nuoširdūs, taktiški, mandagūs bei svetingi. Su švedais bendravome anglų, vokiečių bei rusų (!) kalbomis.
Sekmadienį dalyvavome pamaldose Kunsgården miestelio bažnyčioje. Žmonės į pamaldas rinkosi negausiai... Įdomu, kad švedų bei lietuvių ELB liturgijos panašios: Garbės himnas giedamas ta pačia melodija kaip ir Lietuvoje, pamaldų eiga beveik atitinka lietuviškąją.
Po pamaldų parapijos namuose susirinko Ovansjö bei Šilutės ELB parapijų tarybų nariai. Buvo dalinamasi apie parapijų gyvenimą. Dauguma Ovansjö parapijos tarybos narių – garbaus amžiaus, nebedirbantys – savo laiką mielai skiria parapijos veiklai.
Ovansjö parapija turi šešias bažnyčias, ir apie 9000 parapijiečių. Parapiją aptarnauja ne vienas kunigas. Mums buvo suteikta galimybė aplankyti visas parapijos bažnyčias. Dauguma bažnyčių naujos, su moderniai įrengtais parapijos namais, kurie dažniausiai yra kelių aukštų. Parapijai priklausančiose patalpose puikiai įrengtos patalpos vaikams, virtuvė, tualetai, netgi sporto salė! Švedijoje įvesta valstybės įstatymų nustatyta programa, kurios dėka bažnyčiai lengviau surinkti būtinas lėšas. Kiekvienas parapijietis bažnyčiai moka 1 % nuo savo pajamų.
Senųjų bažnyčių puošyba negausi. Seniausioji, kurioje lankėmės, pastatyta viduramžiais (1293 m.) – anksčiau čia buvo Romos katalikų maldos namai. Yra išsaugota daug senų knygų, Šventosios Vakarienės indai, liturginiai rūbai. Apie išsaugotus daiktus, jų išlikimo istorijas mums mielai pasakojo buvęs parapijos kunigas – 93-ejų metų E. Murray. Jis, nepaisant garbingo amžiaus, aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Šiuo metu jis rengia parodą apie „Gyvenimo laiptus“, kaip ir dauguma švedų – kolekcionuoja senus daiktus.
Kitas populiarus švedų užsiėmimas – medžioklė. Švedijoje yra medžiojami briedžiai, valgoma jų mėsa. Mums taip pat teko paragauti briedienos!
Grįžtant užsukome į Estijos sostinę Taliną. Trumpai pasivaikščiojome po jo senamiestį. Vienoje bažnyčioje mūsų laukė maloni staigmena: viduje esančiuose stenduose pastebėjome LELB vyskupo Jono Kalvano jaun. nuotrauką.
Šilutės parapijiečiai dėkingi savo draugams Švedijoje už dovanotą pažintinę kelionę į Švediją ir tikisi gražaus tolimesnio bendradarbiavimo.

Edita Vaškaitytė