Šventės, jubiliejai

Susitiko visa Lietuvos evangelikų liuteronų šeima

Iškilmėse dalyvavo gausus būrys Lietuvos evangelikų liuteronų

parapijų kunigų, tarp jų ir – vyskupas Mindaugas Sabutis.

 

 

2018 Sausio mėn. 10 d.

Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė per Tris Karalius dalyvavo tradicinėje naujametinėje visos Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenių šventėje Kaune.

Pasak Rūtos Šulskienės, Kretingos evangelikų liuteronų parapijos komiteto pirmininko pavaduotojos, tradiciškai visos jų tikėjimo bendruomenės susitinka kasmet ir kartu švęsdamos pradeda naujus metus. Bendri susitikimai rengiami vis skirtingose parapijose.

Iš viso Lietuvoje gyvuoja 54 evangelikų liuteronų bendruomenės, tad ir į iškilmes Kauno evangelikų liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčioje atvyko bent po vieną jų atstovą. Taip pat atvyko ir šių parapijų kunigai. Pamaldoms vadovavo vyskupas Mindaugas Sabutis, o parapijų kunigai jam patarnavo.

„Po pamaldų visiems svečiams buvo surengti šventiniai pietūs, – įprastai tuo pasirūpina priimanti parapija. Žmonės susitinka, bendrauja, dalijasi, o, prieš išvykstant namo, dar praturtina kelionę, aplankydami įžymias vietas. Šįkart mes, kretingiškiai, nusprendėme pabuvoti Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – buvome pakilę į viršų pasigrožėti Kauno miesto panorama“, - apie kelionę, į kurią leidosi pilnas parapijiečių autobusas, pasakojo R. Šulskienė.

Ji sakė, jog Kretingos evangelikų liuteronų parapiją šiuo metu sudaro apie 400 parapijiečių, o jos branduolį – apie trys dešimtys tikinčiųjų. „Kretingiškių delegacija gausiai dalyvauja šalies evangelikų liuteronų bendruomenės veikloje. Mes esame ir entuziastingi keliautojai: pernai minint Reformacijos judėjimo 500 metų jubiliejų, vykome į Giedriaus Kuprevičiaus operą „Liuterio durys“, dalyvavome atidengiant paminklą Reformacijos tėvui, taip pat – vaizdo ir muzikos projekte „500 dūžių“, kuriant dokumentinį filmą apie M. Liuterio pasekėjus, bei kituose šalies renginiuose, projektuose“, – apie kretingiškių bendruomenės veiklą pasakojo R. Šulskienė.

 

***

 

Kauno evangelikų liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčia buvo pradėta statyti 1682 m. Per 1683 m. Kalėdas bažnyčia buvo pašventinta Šventosios Trejybės vardu.

1925-1936 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete veikė Evangeliškosios teologijos fakultetas.

1953 m. per Verbų sekmadienį įvyko paskutinės pamaldos prieš uždarant bažnyčią – ji perėjo valdžios žinion, motyvuojant, jog ją lanko per mažai parapijiečių, nėra vietinio kunigo.

Sovietų okupacijos metais bažnyčia buvo apleista: dingo skulptūros, varpai, sunaikinti suolai. Tačiau tikintieji suspėjo išgelbėti vargonus, kryžių paslėpė bažnyčios bokšte.

Parapijiečiai į savąją bažnyčią vėl galėjo sugrįžti 1989-ųjų pavasarį. Dabar parapijoje veikia Biblijos studijų, jaunimo ugdymo, muzikinė, ekumeninė veikla. Parapijai vadovauja klebonas Saulius Juozaitis.

 

„Pajūrio Naujienos“

2018-01-09