Kelionės, vizitai

Viešnagė Misūrio Sinode

St. Louise liuteronų radijo stotyje KFUO

2016 Rugpjūčio mėn. 31 d.

Liepos 16-20 dienomis Naujajame Orleane (JAV) vyko Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčios organizuotas jaunimo sąskrydis „In Christ Alone“ (Tiktai Kristuje). Į šį sąskrydį Misūrio Sinodo Jaunimo tarnybos direktoriaus kun. Marko Kiesslingo ir Diakoninės tarnybos direktorės Grace Rao kvietimu vyko LELB atstovai Viltė Keturkaitė, Dovydas Jonas Šulskis, Tomas Pavilanskas-Kalvanas, Rūta Šulskienė ir vysk. Mindaugas Sabutis.

Jaunimo sąskrydis rengiamas kas trejus metus skirtinguose Jungtinių Amerikos Valstijų regionuose. Šis sąskrydis jau tryliktas, jame dalyvavo 22 000 dalyvių iš 35 Misūrio Sinodui priklausančių regionų, taip pat tarptautiniai svečiai iš 14 valstybių.

Sąskrydžio teminiam pagrindui buvo pasirinktas apaštalo Pauliaus laiškas filipiečiams. Visos programos metu gilintasi į pagrindines laiško filipiečiams tezes: džiaugsmas – „ Visuomet džiaukitės Viešpatyje“(Fil 4,4), tapatybė – „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas(Fil 1,8), nuolankumas – „Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save“ (Fil 2,3), padėka ir šlovinimas – „Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius!“ (Fil 4,20).

Sąskrydžio programa buvo labai įvairi. Diena prasidėdavo Biblijos studijomis ir malda, naujojo Orleano konferencijų centre buvo galima rasti įvairiausių užsiėmimų: galimybių mugėje buvo pristatomos įvairios Misūrio Sinodo jaunimo organizacijos studijų galimybės, vyko įvairiausios paskaitos jaunimui ir suaugusiesiems, buvo galima paklausyti įvairių koncertų, pamatyti spektaklių.

Sąskrydžio metu jaunimas dalyvavo įvairiose labdaringose akcijose, kurių metu nuveikta daug puikių meilės darbų: donorai paaukojo 450 litrų kraujo, pasiųsta 1000 kepurėlių onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, supakuota 900 kuprinių su paaukotais mokykliniais reikmenimis, pusė milijono maisto paketų, paaukota taip pat 40 000 įvairiausių higienos priemonių nepritekliuje gyvenančių vaikų šeimoms. Kas norėjo aktyvesnės veiklos, galėjo dalyvauti labdaros bėgimo maratone. Lietuvių grupės atstovai savo darbu prisidėjo dalyvaudami akcijoje Naujojo Orleano nuo potvynio nukentėjusiame rajone renovuojant mokyklą. Sąskrydžio dalyviai praleido 33 000 valandas, dirbdami savanorystės darbus, kurių ekonominis poveikis miestui įvertintas 29 400 000 JAV dolerių suma.

Įspūdingiausia buvo švęsti uždarymo pamaldas 25 000 liuteronų būryje „Mercedes-Benz Superdom“ arenoje. Pamokslą sakė Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčios prezidentas kun. dr. Matthew Harrison. Pamaldose dalyvavo 140 kunigų iš JAV ir užsienio. Viešpatį garbinome giedodami tradicines liuteroniškas giesmės.

Pasibaigus jaunimo sąskrydžiui Naujajame Orleane, mūsų kelionė toliau tęsėsi į St. Louisą (Misūrio valstija), kur diakoninės tarnybos direktorės Grace Rao kvietimu lankėmės Misūrio Sinodo Liuteronų Bažnyčios būstinėje, čia mums surengtas oficialus susitikimas su Misūrio Sinodo vadovybe. Vyskupas Mindaugas Sabutis pristatė mūsų bažnyčios struktūrą ir atsakė į klausimus. Aplankėme taip pat ten įsikūrusį muziejų ir knygų saugyklą. Kitą dieną Misūrio Sinodo radijo stotyje dalijomės Jaunimo sąskrydžio Naujajame Orleane įspūdžiais.

Po neilgo vizito St. Louise apie savaitę praleidome Čikagoje, kur svečiavomės Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje, dalyvavome pamaldose. Po pamaldų prie kavos bendravome su parapijiečiais, kun. dr. Valdu Aušra ir jo žmona Nora Aušriene.

Praturtėję dvasiškai, užmezgę naujas pažintis, kupini įspūdžių ir naujų idėjų su dėkingumu Viešpačiui grįžome namo. „Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos“ (Fil 1,6).

 

Rūta Šulskienė,

LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2016 Nr.7-8