Bendrystės ryšiai

Visbeko parapijiečių viešnagė Sudarge

Šių metų liepos 21 – 27 dienomis Sudargo evangelikų liuteronų parapijoje lankėsi seseriškos Visbeko (Vokietija) evangelikų liuteronų parapijos tikintieji kartu su savo parapijos klebonu kunigu Wilfriedu Scheueriu.

Dėl vėluojančio kelto broliai ir seserys iš Vokietijos Sudargą pasiekė tik po vidurnakčio, tačiau gražus pulkelis Sudargo žmonių, pasisiūliusių suteikti svečiams nakvynę, su šypsena ir ant stalo garuojančiomis vaišėmis džiaugsmingai pasitiko svečius.
18 žmonių grupė – 9 suaugusieji ir 9 vaikai - liepos 22 dieną aplankė netoli Šiaulių dunksantį Kryžių kalną, o sekmadienį dalyvavo Jurbarko maldos namų pašventinimo iškilmėse, kur buvo labai nudžiuginti susitikimo su Vilniaus liuteronų parapijos choru „Adoremus“ (pernai „Adoremus“ savo nuostabiais balsais ir iš jaunų širdžių besiveržiančia gera nuotaika buvo sudrebinę Visbeko miestelio gyvenimą). Naudodamasis proga, kunigas W. Scheuer pakvietė „Adoremus“ kitais metais vėl apsilankyti Visbek miestelyje, Emaus evangelikų liuteronų bažnyčios pašventinimo 10 – mečio pamaldose.
Vakare Sudargo evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko bendros pamaldos, kuriose pamokslą pasakė Visbeko kunigas W.Scheuer. Po pamaldų visi susirinkusieji pasilikome dalyvauti šioje parapijos šventėje. Kepėme dešreles, vaišinomės ekologiškomis kaimo gėrybėmis ir, kaip dera karštos vasaros vakarą, šaltais gėrimais.

Ankstų pirmadienio rytą 22 Sudargo žmonės bei svečiai patraukėme Klaipėdos krašto link, kur iš Uostadvario, kunigo Jono Liorančo parūpintu laivu, išplaukėme į Nidą. Trejetą valandų pasigrožėję Kuršių Nerija, laiveliu perskrodę marias, vėl sugrįžome į Uostadvarį. Buvo nuostabi diena. Dviejų valstybių, skirtingomis kalbomis kalbantys, bet vieno tikėjimo žmonės simboliškai plaukėme vienu laiveliu.
Antradienį su svečiais aplankėme Vilnių ir Trakus, trečiadienį dar pasigrožėjome Palangos pajūriu, o ketvirtadienio rytą visi jau braukėme atsisveikinimo ašaras Sudargo Emauso evangelikų liuteronų bažnyčioje. Atsisveikinant ,,Tėve mūsų” maldai pritarė bažnyčios gaudžiantis varpas, akyse tviskėjo ašaros, o vieni kitiems tarėme ,,iki pasimatymo 2007 - aisiais, abejoms parapijoms jubiliejiniais 10 - taisiais Visbeko ir Sudargo Emauso bažnyčių pašventinimo metais” (Sudargo evangelikų liuteronų Emauso bažnyčia, iki 1996 metų stovėjusi Visbek miestelyje, tais pačiais metais buvo demontuota ir parvežta į Lietuvą, kur 1997 metais naujai pastatyta ir pašventinta).

kun. Virginijus Kelertas
„Lietuvos evangelikų kelias“, 2006 Nr.7/8