Konferencijos, seminarai

Žeimelio bendruomenės šventė

2017 Biželio mėn. 15 d.

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejų, Žeimelyje kiekvieną metų ketvirtį vyksta renginių ciklas „Vienybės tiltai šimtmečiui“, skirtas čia gyvavusioms keturioms religinėms bendruomenėms. Gegužės 6 d. buvo minimos Reformacijos 500-osios metinės ir pagerbta evangelikų liuteronų bendruomenė.

Renginių organizavimu rūpinosi Žeimelio daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ l.e.p. direktorė Laima Karpavičiūtė, darnus darbuotojų kolektyvas, renginių organizatorė Daiva Gasėnienė, meno vadovas Stanislovas Zuokas, Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“, Žeimelio seniūnija.

Pirmoji dalis – seminaras „Liuteroniškai Reformacijai – 500 metų“ prasidėjo daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ salėje. Pagrindinis seminaro globėjas, Žeimelio ev. liuteronų parapijos kunigas Juozas Mišeikis pasveikino visus su Reformacijos 500 metų jubiliejumi, kuris šiemet dar ne kartą bus minimas Žeimelyje.

Pasveikinti atvyko LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys Alvydas Žuvininkas, Žeimelio seniūnė Vitalija Dobrovolskienė.

Pranešimą „Liuteroniškoji Reformacija – istorija, teologija ir liturgija“ skaitė kun. habil. dr. Darius Petkūnas. Lektorius pasakojo apie Reformacijos atsiradimą Europoje ir Lietuvoje.

Kun. Remigijus Šemeklis pristatė svarbiausių ev. liuteronų tikėjimo išpažinimo raštų rinkinį – „Santarvės knygą“. „Santarvė“ reiškia tikrą ir visišką sutarimą tame mokyme, kurį liuteronai stengiasi su Dievo pagalba išlaikyti ir išsaugoti savo širdyse. Seminaro metu supažindinta su Martyno Liuterio biografija, liuteronų ir katalikų liturgijos skirtumais.

Po skanių ir sočių daugiafunkcio centro darbuotojų paruoštų pietų skubėjome į meninę dalį muziejuje. Pakeliui aplankyta viena seniausių evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje. Laukdamos svečių, Žeimelio parapijos narės papuošė maldos namus savo išaugintomis gėlėmis.

Į antrąją renginio dalį muziejuje atvyko LR Seimo narys Vitalijus Gailius ir jo padėjėjas Gintaras Šurna. O Daiva Skrupskelytė visas renginyje dalyvavusias mamas pasitiko su glėbiu gėlių, į gausių renginių pynę įpindama dar vieną gražią šventę.

Žeimelio daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ fotografijos būrelio „Blykstė“ moksleiviai ir jų vadovė Larisa Kazakevičienė keletą savaičių lankė miestelio gyventojus, juos fotografavo ir parengė nuotraukų parodą „Žeimelio liuteronai šiandien“.

Muziejuje buvo eksponuojami Žeimelio gimnazijos kraštotyros būrelio moksleivių parengti darbai apie evangelikų liuteronų bendruomenės gyvenimą.

O muziejaus parodų galerijoje surengtas kauniečio Eugenijaus Nalevaikos akvarelės darbų parodos „Be personažo“ atidarymas. Kalbėjo dailininkas Voldemaras Barakauskas, menotyrininkė Jovita Jociuvienė ir darbų autorius. Menininko darbai saviti, leidžiantys pačiam lankytojui giliau pažvelgti į kūrinį ir tapti ne tik stebėtoju, bet ir mąstytoju. Parodos atidarymo metu dainomis džiugino Žeimelio gimnazijos 2 g. klasės moksleivis Deimantas Dovidonis.

Šventinį koncertą, skirtą Motinos dienai, dovanojo Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė.

 

Regina Noreikienė

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.4-5

 

Nuotraukos Olivijos Usonytės ir Paulinos Riekumaitės