Šventės, jubiliejai

Kūčių pamaldos Šilalėje

2017 Gruodžio mėn. 29 d.

Gruodžio 24 d. Šilalės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko Kūčių pamaldos. Šventiškai išpuoštoje bažnyčioje susirinkusiems tikintiesiems kunigas Mindaugas Dikšaitis linkėjo: „Nepalikite Kristaus čia, bažnyčioje, išsineškite Kristų į namus. Nepadarykite Kristaus savo svečiu padarykite Kristų savo gyvenimo bendražygiu ir bendrakeleiviu. Matykite Kalėdose tikrąją jų prasmę Dievo meilę, parodytą mums visiems.”

Šv. Kalėdų proga parapijos žmonėms sveikinimus perdavė Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus bei Konrad ir Maria Bastian iš Gutersloho (Vokietija).

 

Kunigas M. Dikšaitis pristatė išleistą lietuvių kalba Martyno Liuterio raštų ir pamokslų ištraukų knygą “Kasdien Tave garbinsiu” (“Day By Day We Magnify You”) / Skaitiniai ir apmąstymai kiekvienai dienai (sudarytojas Marshall D. Johnson, knygą iš anglų kalbos išvertė ir spaudai parengė kun. Mindaugas Dikšaitis, lėšas išleidimui skyrė kun. Charles Keturakat). Kunigas M. Dikšaitis padėkojo Ingridai Vaičiuvienei, atlikusiai lingvistinę knygos redakciją, knygomis apdovanoti parapijos tarybos nariai ir choristai, tądien džiuginę parapijiečius šventinėmis giesmėmis.

 

Pagerbtos parapijietės, gruodžio mėnesį švenčiančios jubiliejines sukaktis. Parapijos tarybos pirmininkas Jonas Juozapaitis ir pirmininko pavaduotoja Ingrida Vaičiuvienė sveikinimą ilgametei parapijietei Olgai Valaitienei 85-ojo jubiliejaus proga pradėjo 92-osios psalmės žodžiais: „Teisieji žaliuoja lyg palmės ir auga lyg kedrai Libano. Pasodinti Viešpaties namuose jie žaliuoja mūsų Dievo kiemuose. Ir žiloje senatvėje jie neša vaisių, visad jie sodrūs ir sultingi.” Jubiliatė dėkojo už sveikinimą ir pasidžiaugė, kad gimusi yra per Kūčias, o krikštyta per šv. Kalėdas. Gražaus 65-ojo jubiliejaus proga pasveikinta Stefa Andriušienė, parapijos choro narė, nuoširdžiai ir aktyviai prisidedanti savo patarnavimais bažnyčioje.

 

Kristaus užgimimu Kūčių dieną džiaugėsi ir parapijos mažieji, skyrę Jam išmoktus giesmių posmus. Vaikai ir parapijos senjorai apdovanoti kalėdinėmis dovanėlėmis, šeimoms šv. Kalėdų proga padovanota po 2018 metų kalendorių „Gyvenimas“, kad Dievo Žodis lydėtų visas metų dienas.

 

Po pamaldų susirinkta trumpam pabendravimui prie arbatos puodelio, pasidžiaugta praėjusių metų dovanota bendryste, nuveiktais darbais. Pakilią nuotaiką išsinešėme kiekvienas ir į savo namus, kuriuose laukė Kūčių vakarienė, kur sėdome kartu prie stalo su pačiais artimiausiais tikėdami, kad stengsimės būti jautresni ir atidesni savo artimui, vildamiesi, jog padarysime viską, kad Kristus nebūtų mūsų gyvenime tik eiliniu svečiu, bet stengdamiesi Jį į savo širdis priimti taip, kaip ragina Martynas Liuteris: „Džiaugsmingai priimkime Jį, nes angelas mums sako: „Jums gimė Išganytojas.“ (...) Džiaugsmingai pasveikinkime gimusį Gelbėtoją“ (M. Liuteris „Kasdien Tave garbinsiu“).

 

Ingrida Vaičiuvienė,

 

Šilalės evangelikų liuteronų parapija